Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Healthcare Nutrition

Afhængig af den individuelle helbredstilstand har patienten altid behov for tilpasset næringsterapi for opnåelse af en positiv ernæringsudvikling. Korrekt ernæringsterapi medvirker og forbedrer selve helingsprocessen. Det er afgørende, at kroppen får tilstrækkelig med næring for at fungere normalt og for optimal effekt af eventuel medicinsk behandling. Et fuldgyldigt næringsindtag forbedrer rehabilitering og mindsker risikoen for nye sygdomme.
Vores mål er sammen med plejepersonalet at opretholde og forbedre patienternes helbredstilstand. Vi har tradition for at arbejde tæt sammen med patienter, plejepersonale, kunder, forskere og leverandører. Dette samarbejde har resulteret i stort engagement og ført til gode behandlingsresultater. Medarbejderne hos os har stort set alle en sygeplejefaglig baggrund som enten diætist eller sygeplejerske og lang erfaring inden for plejesektoren.
 
Vi svarer gerne på spørgsmål og står til rådighed med information, som kan være nyttig i den direkte dialog med patienten. Vores produkter bestilles som tidligere hos Nomeco Healthcare Logistics og medicinalgrossisterne.