En bedre fremtid for kakaobønderne

Nestlé Cocoa PlanNestlé Cocoa Plan er Nestlés måde at bidrage til bedre vilkår for kakaobønderne, deres familier og lokalsamfund.

Nestlés hidtidige arbejde og fremtidsplaner er at hjælpe kakaobønderne til at drive et effektivt og lønsomt jordbrug samt tilrettelægge vilkår som fremmer god livskvalitet samtidig med, at der tages hensyn til miljøet.

Nestlé Cocoa Plan hjælper også forbrugerne til at få en forståelse for, hvor kakaoen kommer fra, og hvordan den er produceret – fra kakaobønne til færdig chokoladekage eller kakaodrik.

Som en af verdens største chokoladeproducenter findes Nestlé i mere end 30 lande. Det har altid været vigtigt for Nestlé at bidrage konstruktivt til at takle eksisterende udfordringer inden for kakaoindustrien – alt fra vanskelige leve- og arbejdsforhold, til dårlig kakaoavling og svigende kakaoproduktion.

Ved hjælp af Nestlé Cocoa Plan mener Nestlé, at det er muligt at være med til at gøre en forskel gennem initiativer som:

  • Gratis uddeling af kakaoplanter der er af høj kvalitet. Disse skal sikre bønderne et bedre afkast, da planterne er sygdomsresistente og giver store og gode avlinger. Kakaotræerne kræver et mindre dyrkningsareal og dermed øges bondens muligheder for at opnå en højere indtægt pga. højere afkast
  • Uddannelse af kakaobønderne inden for forskellige fag, bl.a. om gode beskærings- og høstteknikker
  • Reduceret kompleksitet i leverandørkæden og hurtigere behandling af den rå kakao – foranstaltninger, der direkte hjælper kakaooperativerne
  • Lokale samfundsprojekter, såsom at bygge skoler og lave vandbrønde

Læs mere på Sustainable CocoaNestlé Cocoa Plan  og nestle.com