Vand

Sammenhæng

Verden står over for en alvorlig vandkrise i de kommende år. Den krise vil blandt andet få omfattende konsekvenser for fødevaresikkerheden. Hele fødevarekæden fra landbrug til produktion og forbrug bidrager væsentligt til vandets kvalitet og tilgængelighed, men også klimaændringer, energiforbrug, biodiversitet, jordkvalitet og luftkvalitet. 

Vores mål

Vores ambition er at producere velsmagende og nærende føde- og drikkevarer med minimal miljømæssig påvirkning. Vi bestræber os på at forbedre vores effektivitet og miljøvenlighed ved blandt andet at analysere vores produkters livscyklus for at få et overblik over de fulde miljømæssige indvirkninger, som vores produkt kan have. Det bidrager til en renere fremtid og skaber fælles værdi for både Nestlé og samfundet. 

Vores handlinger

Vi investerer årligt millioner i programmer og initiativer, som er med til at udvikle og sikre et bæredygtigt miljø. Vi arbejder fortsat på en reduktion af vores vandforbrug ved at genanvende vand på tværs af vores produktionslinjer. Blandt andet har vi udviklet den banebrydende zero-water-teknologi, som gør det muligt for vores fabrikker at genbruge det vand, som opstår ved produktionen i stedet for at bruge af grundvandet. 

Vores præstation

Vi arbejder fortsat med at optimere vores energi- og vandforbrug, generere mindre affald ved blandt andet at reducere vægten på vores emballager, bruge bæredygtige energikilder, genvinde værdi fra biprodukter og minimere udledningen af drivhusgasser. 

CSV resumé:

Værdi for Nestlé: Løbende forbedring af miljøet, bæredygtige fabrikker, fortsat tilgængelighed af råvarer og vand
Værdi for samfundet: Højnelse af miljøstandarder; højere indkomster, bedre levestandard