Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vores formål og værdier

Drevet av hensikt, styrt av verdier

Vårt fokus er fortsatt forankret i vår hensikt. Individer og familier, våre forpliktelser og planeten som helhet er alle sammensatt. Våre anstrengelser innenfor hvert område støttes av våre 42 offentlige forpliktelser. Disse forpliktelsene vil i sin tur muliggjøre for oss å oppnå våre tre ambisjoner til 2030, som samstemmer med tidsplanen for de globale holdbarhetsmålene.