Sort by
Sort by

Hvad er Nestlés svar på filmen "Chokoladekrigen"?

Vi mener ikke at dokumentaren viser et retvisende billede af vores indsats for at beskytte børn mod risici for børnearbejde. Børnearbejde er uacceptabelt og vi er blandt de allerførste virksomheder der har taget meningsfuld handling for at adresserer de bagvedliggende årsager. Gennem vores arbejde, har vi hjulpet med at beskytte mere end 150.000 børn. Vi bygger videre på denne indsats gennem nyligt lancerede tiltag, der skal forbedre levestandarden for kakaodyrkende familier. En del af dette projekt er kontant incitamenter, der udbetales direkte til kakaodyrkende husholdninger, for at styrke særlige aktiviteter så som indregistrering af børn i skolen. Vi er også i gang med at remodellerer vores indkøbsmodel så vi kan spore alt kakao til vores produkter fra oprindelse til fabrik. Denne nye mode vil hjælpe os til at opnå større transparens i vores kakaoforsyningskæde og vil styrke vores indsats for at adressere ricici mod børnearbejde i kakaoproduktionen

Hvordan arbejder Nestlé med at tackle risikoen for børnearbejde?

En af hovedårsagerne til børnearbejde er fattigdom, og Nestlé er en af de første virksomheder, der har taget omfattende og holistiske skridt for at adressere netop dette. Vi graver nu et spadestik dybere og bygger videre på vores indsats gennem et nyligt lanceret projekt - Income Accelerator - der sigter mod at forebygge børnearbejde ved at forbedre levestandarden for de kakaoproducerende familier. 
Projektet bygger på en incitamentsstruktur, hvor husholdningerne (dvs. også kvinderne, og ikke kun mændene, der traditionelt får udbetalt indkomsten) får udbetalt direkte kontantbeløb, når de udfører særlige aktiviteter, der har en positiv effekt på lokalsamfundet, f.eks. ved indmeldelse af børn i skolen eller ved plantning af skyggetræer. Gennem kontantbeløbene vil kakaobønderne kunne opnå en ”leveløn” – dvs. opnå en indkomst, der kan leves for.
Inkomst accelerations programmet er fremhævet i Chocolate Scorecard 2022 (en akademisk undersøgelse af virksomheders indsatser for at transformere kakaoindustrien), der netop er publiceret af The Chocolate Collective, og Nestlés indsats inden for bekæmpelse af børnearbejde er ranket som værende ”industriledende”.  

cocoa farmer

 

Hvad gør Nestlé for at forbedre levestandarden for kakaoproducerende familier?

Ambitionen for vores inkomst accelerations program er at forbedre levestandarden for kakaoproducerende familier. Vi vil investere mere end 1 milliard CHF i projektet over de næste 8 år. Indkomst accelerations programmet vil belønne bønder og deres familier, ikke bare for kvantiteten og kvaliteten af deres kakaobønner, men også for de positive tiltag de skaber for miljøet og lokalsamfundet. Eksempler på praksisser som Nestlé belønner, inkluderer indmeldelse af børn i skolen eller ved aktiviteter, der styrker bøndernes modstandsdygtighed mod konsekvenserne af klimaforandringer. Ved at engagere bønderne i sådanne praksis, kan familierne opnå yderligere 500 CHF om året, i de to første år af programmets implementering. Læs mere her. 


Hvordan vil Nestlé skabe en mere gennemsigtig værdikæde for kakao? (sporbarhed)

Ud over vores forebyggende indsats inden for øget indkomstgenerering, er vi i gang med at ændre vores indkøbsprocesser, så vi kan spore vores kakao fra kakaobonde til fabrik inden for de næste fem år. Denne nye indkøbsmodel vil hjælpe os med at opnå større transparens i vores kakaoforsyningskæde og vil styrke vores indsats for at adressere børnearbejde i kakaoproduktionen. 
Denne nye og omfattende indkøbsproces vil hjælpe os med at opnå større transparens i vores kakaoforsyningskæde og vil give os fuld sporbarhed og certificeret kakao på 100% af vores chokoladeprodukter inden for de næste 3 år. Knap 60% af alt verdens kakao kommer fra Elfenbenskysten og Ghana, og vi fokuserer i høj grad på at etablere længevarende samarbejder med kakaobønderne i vores forsyningskæde.