Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hvad gør Nestlé for at reducere plastikaffald?

At bekæmpe forurening fra plastikaffald er en topprioritet for Nestlé og vi tager vores ansvar alvorligt. Vi styrker nu vores indsats i kampen mod plastikaffald for at gøre en forskel, der hvor vi er tilstede. Derfor arbejder vi tæt med myndigheder, organisationer, leverandører, affaldssorteringsvirksomheder, detailbranchen og andre virksomheder for at kunne skabe en vedvarende ændring.

Vores ambition er, at intet af den emballage, som vi anvender, inklusive plastikemballage, ender som affald i naturen og i vores have. Dette er ikke bare højtflyvende planer – vi arbejder hårdt for at kunne opfylde denne vision og for at bidrage til en affaldsfri fremtid.

Sidste år forpligtede vi os til, at 100% af vores emballage skal være enten genbrugelig eller genanvendelig inden 2025 og i januar 2019 præsenterede vi den bredere vision for en affaldsfri fremtid, med en helt konkret handlingsplan. Vi ved, at dette ikke er nok. Vi er fast besluttede på at se på alle muligheder for at finde løsninger på disse komplekse udfordringer, og vi tror på, at der ikke kun findes én enkelt løsning, men at man er nødt til at arbejde holistisk for at skabe en vedvarende ændring.

Vores arbejde er rettet mod tre områder:

  • At udvikle nye, alternative materialer
  • At skabe en affaldsfri fremtid gennem dialog og samarbejde med NGO’er, virksomheder og regeringer verden over og
  • At drive en adfærdsændring i måden vi forbruger emballage på