Sort results by
Sort results by

Vores ambition er at gøre 100 pct. af vores emballage genanvendelig eller genbrugelig inden 2025. Visionen er, at ingen emballage, hvor plast er en stor del, ender på losseplads eller som affald i naturen. I 2025 er vores ambition også at reducere brugen af ​​jomfruplast med en tredjedel. At nå vores mål kræver en proces og samarbejde mellem flere forskellige aktører, fx iværksættere, NGO’er og universiteter.

Vi arbejder i øjeblikket på at reducere materialeforbruget, hvor det er muligt, og sikre, at al vores emballage kan genbruges. Vi undersøger også alternative materialer, ændringer i designet osv.
Lige nu kan ca. 95 pct. af vores emballagemateriale i Norden sorteres og genbruges. Vores store udfordring er (som for så mange andre fødevarevirksomheder) plastlaminatet, som blandt andet findes i vores kaffeemballage. Det er en udfordring at finde et materiale, der både sikrer kvalitet, sikkerhed og smag – og som kan genbruges.

Den anden del handler om, hvilken infrastruktur der er, og også om hvor meget forbrugere sorterer. For ofte sorteres eller håndteres plastemballage forkert, så den ikke kan genbruges. Vi er fast besluttede på at ændre dette og derfor gennemføre forskellige tiltag – for eksempel ved at arbejde på at forbedre eksisterende affaldsindsamlingssystemer og gøre det let for forbrugerne at vide, hvordan vores emballage skal sorteres og genbruges. På dette område arbejder vi i tæt samarbejde med vores genbrugspartner TMR i Sverige, og lignende samarbejder eksisterer over hele verden.

Bornholm vil vi skabe verdens første affaldsfrie samfund i samarbejde med det lokale affaldsselskab BOFA og Danmarks Naturfredningsforening. Parterne i samarbejdet vil bl.a. undersøge mulighederne for cirkulære løsninger for husholdningers plastaffald, genanvendelse af plastfolier i supermarkeder, samt indførsel af særlige indsamlings- og genanvendelsesløsninger for kaffekapsler – alt sammen gennem demonstrationsprojekter på Bornholm.