Sort results by
Sort results by

Alle har ret til rent drikkevand, men mange mennesker i verden har ikke adgang til rent vand. Lige nu lever over to milliarder mennesker uden rent drikkevand. 
Nestlé mener klokkeklart, at vand er en menneskeret – og at det er en knap ressource, verden skal beskytte.

FN estimerer, at den globale efterspørgsel efter drikkevand vil overstige ressourcerne med op til 40 procent inden 2030. Efterhånden som befolkningen vokser, og klimaændringerne stiger, er det ikke muligt at garantere mad og hygiejnebehov for alle.

Sammen om en løsning

Virksomheder har et stort ansvar for at sikre adgang til rent vand. Et konkret eksempel er Alliance for Water Stewardship (AWS), en global sammenslutning, der fremmer ansvarlig brug af rent drikkevand, som gavner lokalsamfund socialt og økonomisk og sikrer bæredygtighed i vandsystemer.
Nestlé vil tage ansvar for at sikre, at vandet ikke tørrer ud. Vi inviterer også andre til at deltage i aktiviteter og foranstaltninger, der kan garantere rent vand for fremtidige generationer.
Nestlé Waters, som producerer vand i flasker, certificerer alle sine fabrikker i henhold til AWS-standarder inden 2025. Indtil videre er otte fabrikker allerede certificeret. Nestlé har flere projekter i gang i Europa, Afrika og Asien for at løse lokale vandproblemer.

Forum om vand

Verdens vandproblemer diskuteres regelmæssigt i forskellige fora rundt om i verden, for eksempel i World Water Forum, der mødes hvert tredje år og søger bæredygtige løsninger, som kan garantere fremtidens vandbehov. Konferencen blev holdt i 2018 i Brasilien, og Nestlé deltog i dette forum.
Derudover forsøger World Water Week, der holdes årligt i Stockholm, at løse vandrelaterede, globale udfordringer.

Et andet initiativ for at sikre rent vand er 2030 Water Resources Group, hvis opgave er at fremme FN's mål for bæredygtig udvikling, såsom reduktion af ekstrem fattigdom, f.eks. ved at beskytte økosystemer.

I arbejdet med at sikre rent vand er det afgørende at arbejde sammen med regionale interessegrupper, NGO’er og andre aktører. Ved at arbejde sammen kan vi opnå meget mere.
Flere oplysninger om Nestlés tilsagn om ansvarlig akvakultur og foranstaltninger til at reducere vandforbruget (på engelsk) her og her