Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé offentliggør 35 forpligtelser i ny CSV-rapport

To Press Releases list
Mar 11, 2014

Nestlé, der er verdens største fødevarevirksomhed, fortsætter sit arbejde for bæredygtig udvikling for fuld kraft. Det viser Nestlé’s nye rapport, Nestlé in Society 2013, der dækker over emner som fx ernæring, vand, udvikling af landdistrikter.

Desuden indeholder CSV-rapporten 35 forskellige forpligtelser, hvoraf ti er helt nye, og seks er blevet opdateret på baggrund af feedback fra interessenter i det forløbne år.

Det er Nestlés faste overbevisning, at skal en virksomhed have succes i det lange løb, er den nødt til samtidig at skabe værdi for de samfund, hvor den er til stede.

Udover bæredygtighed og ernæring dækker rapporten også virksomhedens mål og forpligtelser med hensyn til spørgsmål vedrørende vand (se vand). Endvidere fokuserer rapporten på mennesker og menneskerettigheder i erhvervslivet og forsyningskæden - såsom at afskaffe børnearbejde og forbedre kvinders vilkår på arbejdsmarkedet.

"Vi mener, at rapporten om Nestlés Creating Shared Value repræsenterer et væsentligt fremskridt i vores indsats for at kommunikere åbent om vores samfundsansvar. Hvis vores virksomhed skal blomstre, må vi tage store, langsigtede skridt baseret på et solidt fundament af forretningsprincipper og værdier, der alt sammen en skabt ud fra respekt,” siger Nestlés formand, Peter Brabeck-Letmathe.

Nestlés koncernchef Paul Bulcke understreger, at rapporten er en god mulighed for aktionærer og andre interessenter til at holde Nestlé ansvarlig – og for at komme med feedback og gode ideer til virksomheden.

”Rapporten indeholder en række fremadrettede forpligtelser, der dækker hver en del af vores forretning, og som giver et klart billede af den strategiske retning, som vores virksomhed bevæger sig i. Den viser også de standarder, som vi holder os selv ansvarlig for. Vores mål er reelle, de er troværdige, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at levere på vores CSV-mål. Men vi ved også, at der udfordringer på denne vej, og dem vil vi også dele med offentligheden,” siger Paul Bulcke.

De forpligtelser, som Nestlé har opsat inden for ernæring, fører til øget samarbejde og partnerskab med et øget fokus på forskning og udvikling af mad og ernæring. Nestlé har særlig stærk fokus på ernæringsmæssigt sunde produkter til børn.

Nestlés fornyede ambition betyder, at virksomheden vil skære ned på salt, sukker og mættet fedt samt fjerne transfedtsyrer fra delvist hydrogenerede olier. Nestlé vil især prioritere de produkter, der forbruges af børn og familier, såsom supper, snacks, pizzaer og færdigretter.

Vigtigste CSV-resultater i 2013

 • 7789 produkter er ændret i positiv retning med hensyn til ernæring og sundhedsmæssige aspekter
 • Mere end 67 mia. portioner af berigede produkter er blevet leveret
 • Emballagemængden er blevet reduceret med 66.594 tons – det giver en besparelse på ca. 1 mia. kr.
 • Nestlés vandforbrug er reduceret med 33 pct. pr. ton produkt siden 2005
 • 300.000 bønder er blevet uddannet gennem kapacitetsopbygningsprogrammer
 • En absolut direkte reduktion på 7,4 pct. af udledningen af drivhusgasser er opnået siden
  2005

W.A.T.E.R forpligtelser

 • Nestlé arbejder på at opnå vandeffektivitet i alle sine aktiviteter
 • Advokerer offentligt og globalt for effektiv vandpolitik
 • Behandler vand ansvarsfuldt og effektivt
 • Er i dialog med leverandører om vandforbrug, især i landbruget
 • Øger den offentlige bevidsthed om adgang til vand og bevaring af vand-ressourcer

For spørgsmål om Nestlé CSV-programmet i 2013, kontakt venligst

Martin Broberg, kommunikationschef, Nestlé Danmark:
E-mail: [email protected]

Article Type