Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fire virksomheder reducere ungdomsarbejdsløsheden

To Press Releases list
Vevey
,
Sep 18, 2014

Hver ottende ung i Danmark er uden arbejde. Det er fire, store danske virksomheder nu gået sammen om at gøre noget ved. Nestlé Danmark, Novozymes, DS Smith og Frode Laursen vil med et usædvanligt privat initiativ yde sit bidrag til at reducere ungdomsarbejdsløsheden ved selv at ansætte flere unge, gøre flere tusinde unge bedre rustede til arbejdslivet samt at være inspirator for alle danske arbejdspladser.

Initiativet er led i et nyt, stort europæisk projekt, Alliance for Youth, som lanceres over hele Europa 18. september. På europæisk plan deltager – ud over Nestlé – også virksomheder som fx Facebook og Google, og målet er at skaffe flere end 100.000 unge under 30 år arbejde, praktikplads eller lgn. i Europa inden udgangen af 2016. Herudover skal mange flere unge rustes til jobsøgning og arbejdsmarkedet ved CV clinics, events, mentoring og andre særlige tiltag.

Tanken bag samarbejdet, der indtil nu omfatter 200 virksomheder i Europa, er, at regeringer, myndigheder, jobcentre mv. ikke alene kan løse problemet med ungdomsarbejdsløshed – erhvervslivet er også nødt til at tage et større ansvar end hidtil.

”Det er vigtigt, at en generation af unge ikke tabes helt eller delvist på gulvet, og derfor er det vigtigt, at der kommer øget fokus på problemet. Vi er stolte af sammen med tre store leverandører at have sat dette initiativ i søen, og vi håber, at det kan være en inspiration til mange andre danske arbejdspladser – private som offentlige. I alt håber vi i Nestlé Danmark, at vi inden udgangen af 2016 sammen med de tre leverandører samt andre leverandører har haft kontakt med 10.000 danske unge, som inden da enten har fået værdifulde værktøjer til at søge job og klare sig på arbejdsmarkedet, er kommet i job eller har fået praktikplads,” siger Søren Rye, landechef i Nestlé Danmark.

Han understreger, at virksomhederne i Alliance for Youth stadig har fuldt fokus på at ansætte de mest kvalificerede ansøgere, uanset alder, men at der i de fleste europæiske lande eksisterer et særligt problem med mange unge arbejdsløse. Den udfordring skal erhvervslivet tage øget del i.

Djøf roser de fire virksomheders initiativ og kalder de unge for en investering for en arbejdsplads:

”Det er et flot initiativ, som fortjener opbakning fra hele erhvervslivet. Unge skal ikke gå ledige. De skal have lov at bruge deres energi og kompetencer. Ledigheden blandt nyuddannede med en lang videregående uddannelse ligger over 30 procent. Det er udtryk for et enormt spild af ressourcer, når vi samtidig ved, at virksomheder, der ansætter højtuddannet arbejdskraft, klarer sig bedre, er mere innovative og styrker deres konkurrenceevne. Jeg vil derfor opfordre alle virksomheder til at give plads til en ung ledig. Ikke kun for den lediges skyld, men til gavn for virksomheden selv. Det er en solid investering i fremtiden”, siger Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf.

Den store transportvirksomhed, Frode Laursen, der er med i Alliance for Youth, peger på, at der også kan gøres mere for at opgradere unge ufaglærte. Virksomheden har planer om at etablere sit eget Driver Academy, hvor 8–10 unge gennem en kombination af målrettet undervisning og sidemands-oplæring fra erfarne Frode Laursen-chauffører erhverver lastbilkørekort på seks måneder.

”Alt for mange unge, som har det svært med det boglige i skolen, opgiver at få en uddannelse. Vi vil gerne udnytte de ressourcer, som disse unge har, og give dem en praktisk uddannelse og et lastbilkørekort. Der mangler danske lastbilchauffører, og vi håber, at dette er én af mulighederne for at ændre på den situation,” siger Thorkil Andersen, ejer af Frode Laursen.

Hos Novozymes understreger man bl.a. vigtigheden af at give de unge en praktikplads:

”Vi har valgt at støtte Alliance for Youth-initiativet – både fordi det er vigtigt, og fordi det ligger godt i tråd med vores aktiviteter med fokus på unge. Vi går altid efter at ansætte den bedste kandidat til jobbet, og derfor skeler vi ikke til alder – hverken i den ene eller den anden ende af aldersspektret. Når det er sagt, så er vi stolte af vores erhvervsuddannelser, som typisk retter sig mod unge under 30 år. Vi uddanner løbende mere end 55 elever. Det er flere end de fleste andre store danske virksomheder, og det er et aktivt valg, fordi vi synes, det er vigtigt at give de unge mulighed for en praktikplads. Derudover støtter vi de unge i andre forløb af deres uddannelse, fx specialestuderende, praktikanter, stipendiater og studentermedhjælpere. Vi er også synlige for elever fra folkeskoler og gymnasiale uddannelser for tidligt at vække deres interesse for naturvidenskab,” siger Oliver Uth, HR Chef for Novozymes Danmark.

Hos landets førende emballagevirksomhed, DS Smith, forpligter man sig bl.a. til at skabe nye praktikpladser, drive CV clinics og lave work shadowing-ordninger. Virksomheden gør det, fordi den mener, at det er nødvendigt:

”Rigtig mange unge har svært ved at komme i arbejde, og det er nødvendigt at tage handling, hvis vi skal sikre et bæredygtigt arbejdsmarked i fremtiden. Særligt som nyuddannet kan én af de største udfordringer være, at man ingen erhvervserfaring har, og det forsøger vi at imødekomme med dette initiativ,” fortæller nordisk HR direktør i DS Smith, Sebastian Dahl.

Article Type