Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé vil nedbringe sit vandforbrug i Europa med 40 pct.

To Press Releases list
Mar 25, 2014

Nestlé, der er verdens største fødevarevirksomhed, har forpligtet sig til at spare på vandet fremover. I 2020 skal Nestlé bruge 40 pct. mindre vand på sine europæiske produktionsanlæg, end virksomheden gjorde i 2010.

Den nye målsætning bygger videre på Nestlés hidtidige succes med at reducere sit vandforbrug. Tager man hensyn til ændringer i produktionsniveauet, har Nestlé nemlig reduceret forbruget med hele 36 pct. i perioden 2004 til 2010.

”Man forbinder ofte vandmangel med den sydligste del af kloden, men faktisk er det også et problem i Europa,” siger Laurent Freixe, Nestlés Executive Vice-President og Zone Director for Europa.

I følge den Europæiske Kommission mangler en ud af ti europæisk bosatte personer vand, og derfor oplever man et stigende behov for vand i Europa.

”Vi vil imødekomme dette problem ved at kombinere træning, adfærdsændring, hurtige tiltag og målrettede investeringer,” fortsætter Laurent Freixe.

Vand for chokolade

I Spanien har fabrikken, Nestlé La Penilla, formået at sænke sit vandforbrug per produceret ton med næsten to tredjedele på under 12 måneder. Reduktionen er sket på baggrund af et optimeringsprogram og investeringer på en mio. euro, der blandt andet er gået til nye køletårne.

I Storbritannien planlægger fabrikken i Girvan at udvinde og genbruge en halv mio. liter vand fra den mælk, som fabrikken dagligt bruger til at producere chokolade. Siden 2009 har fabrikken allerede sparet 40 pct. på vandforbruget og stræber efter at komme op på 84 pct. i 2014

I Nestlés årlige rapport om Creating Shared Value fremgår det, at virksomheden på verdensplan har forpligtet sig på en lang række områder med hensyn til vand.

Nestlé har allerede reduceret sit vandforbrug per produceret ton med en tredjedel siden 2005 og planlægger at opnå en reduktion på 40 pct. til udgangen af 2015. For at nå dette mål udfører Nestlé løbende systematiske evalueringer af sine europæiske vandforsyninger og identificerer således de ”hot-spots”, der kræver målrettet investering og fokus.

Siden 2011 har Nestlé arbejdet med sine egne beregninger, når virksomheden har fastsat omkostninger i forbindelse med potentielle vandprojekter. Disse beregninger tager højde for vandmangel, så prisen på vand altid afspejler vandets sande værdi i et givent område.

Article Type