Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Underernæring – også i Danmark

Sygehusvæsenet kan spare milliarder

To Press Releases list
Jan 08, 2018

 

 

”Underernæring koster samfundet mere end overvægt. Men sundhedsdebatten i Danmark har alligevel i årevis fokuseret på problematikker forbundet med overvægt. Jeg er især bekymret over, at underernæring hos den ældste del af befolkningen er så stor.”

Det siger Susanne Wolff, Ph.d. i Human Ernæring og videnskabelig rådgiver hos Nestlé Health Science.

Hun peger på, at mange tror, at fejl- og underernæring kun hører til i fjerne, fattige lande. Men det er langt fra tilfældet. Underernæring findes også i Danmark – og desværre i videre udstrækning, end de fleste forestiller sig.

En femtedel af landets befolkning er over 65 år, og i 2017 rundede hele 1.095 danskere 100 år, viser tal fra Danmarks Statistik.

”Ved første øjekast vidner det om en sund alderdom, men for en stor gruppe af ældre er dette langt fra tilfældet. Op mod 40 pct. af Danmarks ældste er i risikogruppen for underernæring ved deres første kontakt med hospitalerne. Det skyldes ofte de lange sygdomsforløb forud for indlæggelsen, hvor indsatsen for at sikre, at man får de rette råd og vejledning om ernæring, simpelthen mangler,” siger Susanne Wolff.

Den manglende prioritering af ernæring som en del af den medicinske behandling kan yderligere forværre situationen med øget infektionsrisiko og holde patienter i hospitalssengen længere, end hvis man havde fået den rette ernæringsterapi i behandlingsforløbet. Det har store menneskelige omkostninger for patienten og deres kære, og det koster samfundet milliarder af kroner.

”Hvor sundhedseksperter og medier i årtier har haft stort fokus på overvægt, har prioriteringen af underernæring været overset på trods af, at der allerede findes både viden og tilskudsberettigede ernærings-produkter, der kan bremse den uacceptable udvikling,” siger Susanne Wolff.

Hun foreslår, at Danmark går foran ved at prioritere ernæring som del af behandlingen ved særlige medicinske behov.

”Udgifterne i både i hjemmeplejen, på plejehjem og på hospitalerne er voldsomme. At nedbringe dem er en opgave, som vi har et fælles ansvar for. Det gælder også Nestlé. Vi har 5.000 specialister beskæftiget med forskning, og mange af dem koncentrerer deres forskning omkring ernæringens betydning for sygdomsforebyggelse og –behandling. Det gælder bl.a., hvordan fødevareproduktion kan skræddersys specielt til den voksende ældre befolkning, så de lange liv bliver værdige liv, mens samfundets behandlingsomkostninger sænkes,” siger Susanne Wolff.

Alderdommen skal ses som en helhed:

”Tiden er kommet til, at vi bliver bedre i Danmark til at se alderdommen som en helhed, hvor vi tænker alle elementer, som fx den rigtige mad til hver aldersgruppe, ind. Vi skal også se hospitalsindlæggelser som en helhed, hvor ernæring før, under og efter indlæggelsen er en vigtig del,” siger hun.

 

Article Type