Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nicaragua

I lokalsamfund langs grænsen til Bosawas National Park i Nicaragua, arbejder Nestlé og en international leverandørkæde ledelses organisation med 175 små og mellemstore kaffeproducenter om at fremme bæredygtig kaffeproduktion. Ved at indarbejde bedre produktionspraksis kan bønderne i det nordlige Nicaragua øge kvaliteten af deres afgrøder og samtidig reducere produktionsomkostningerne og undgå metoder, der kan skade miljøet.

Bønderne har deltaget i uddannelsesseminarer om bedrift administration, regnskab, forretningsplaner og budgettering for gården, afgrødediversificering og afgrøde certificering. Afgrødediversificering omfatter et skovbrugsprogram for at genoprette det naturlige miljø og beskytte vandkilder.