Sort by
Sort by

Værdiskabelse i Nestlé

Hvad skaber fælles værdi?

Creating Shared Value er Nestlés måde at arbejde på for at onå vores ambitioner og forpligtelser.

Skabelse af fælles værdi er den grundlæggende måde, hvorpå vi driver forretning, og som angiver, at for at skabe langsigtet værdi for aktionærerne, er vi nødt til at skabe værdi for samfundet. Men vi kan ikke være miljømæssigt bæredygtige eller skabe fælles værdi for aktionærerne og samfundet, hvis vi ikke overholder vores forretningsprincipper. Dette indebærer overholdelse af national lovgivning og relevante konventioner, samt vores egne regler, som ofte går ud over vores lovmæssige forpligtelser. Som et eksempel støtter vi FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder (UDHR).

Derudover er måden vi driver forretning på baseret på bæredygtighed for at sikre at vores aktiviteter bevarer miljøet for fremtidige generationer. På linje med FN's definition, betyder bæredygtig udvikling for Nestlé "udvikling, der opfylder nutidens behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres egne behov".

Samtidig går ”Skabelse af fælles værdi” længere end overholdelse og bæredygtighed. Enhver virksomhed, der tænker langsigtet og følger sunde forretningsprincipper, skaber værdi for aktionærerne og for samfundet gennem sine aktiviteter, eksempelvis i form af arbejdspladser for arbejdstagere, skat for at støtte offentlige ydelser og økonomisk aktivitet i almindelighed.

Men at skabe fælles værdi går et skridt videre. En virksomhed må bevidst identificere fokusområder, hvor: a) aktionærernes interesser og samfundets krydser hinanden, og b), hvor værdiskabelse kan optimeres til begges fordel. Som et resultat, investerer virksomheden ressourcer både i form af talent og kapital på de områder, hvor potentialet for fælles værdiskabelse er størst, og søger samarbejde med relevante interessenter i samfundet.

Hos Nestlé har vi analyseret vores værdikæde og besluttet, at områder med størst potentiale for fælles værdi optimering med samfundet er ernæring, vand og udvikling af landdistrikter. Disse aktiviteter er centrale for vores forretningsstrategi og afgørende for velfærden for mennesker i de lande, hvor vi opererer.