Sort by
Sort by

Fortæl os, hvis du har bekymringer

Nestlés forretningsprincipper afspejler vores engagement i at drive forretning på en etisk måde. Vi vil ikke gå på kompromis med det. Vores principper er mere end ord på papir. De er handlingsrettede, og vi er parate til at gøre, hvad der er nødvendigt for at sikre, at vores virksomhed ledes i overensstemmelse med vores forpligtelser. Du kan hjælpe os med at nå dette mål. Vores rapporteringssystem ”Speak Up” giver dig og alle andre eksterne interessenter en særlig kommunikationskanal til rapportering af mulige tilfælde af manglende overholdelse af vores forretningsprincipper.

 

VIKTIGT: Ved spørgsmål vedrørende vores produkter eller servicerelaterede problemer henviser vi i stedet til vores Forbrugerkontakt.


KONTAKT OS
 
 

 

Hvordan rapporterer man, hvis man har en mistanke om, at vores forretningsprincipper ikke følges?

“Speak Up”, der er vores rapporteringssystem, er tilgængeligt til enhver tid (24/7, 365 dage om året).

 1. Du kan vælge at bruge en web-formular eller ringe gratis til et telefonnummer og lægge en besked. Dette gøres via denne hjemmeside.
 2. I begge tilfælde vil du modtage et individuelt case-nummer. Skriv venligst nummeret ned og gem det.
 3. Case-nummeret er din personlige nøgle til rapporteringssystemet og den indberetning, du har lavet. Det giver dig mulighed for at se, hvor langt vi er med din sag og kan give dig mere information. Du vil blive bedt om at indtaste dette nummer, hver gang du vil følge op på din sag.
 4. Vi tager alle rapporteringer alvorligt og vil træffe passende beslutninger til hver indberetning. Vi vil holde dig opdateret om vores fremskridt, mens vi behandler din sag.
 5. Du kan til altid gå tilbage til hjemmesiden og følge processen af din sag med dit case-nummer.
 6. Vi stræber efter at forbedre vores rapporteringssystem og forbeholder os retten til at foretage ændringer i fremtiden.

Vær opmærksom på, at indrapporteringer, der indeholder én af følgende 11 særligt sensitive kategorier vil blive eskaleret til Group Chief Compliance Officer og til den lokale Zone Head of Legal and Compliance.

 • Misbrug af magt og/eller mobning
 • Antitrust
 • Bestikkelse og korruption
 • Fortrolige oplysninger, fortrolighedspolitik (databeskyttelse, forretningshemmeligheder, intellektuel ejendomsret)
 • Diskriminering og vold
 • Executive board members/Senior ledere i Schweiz 
 • Bedrageri (uretmæssig adfærd eller forseelser i forbindelse med regnskab)
 • Menneskerettigheder (børnearbejde, tvangsarbejde, slaveri)
 • Relateret til ledelsesudvalgets medlemmer/ Management Committee Members 
 • Manglende overholdelse af WHO-koden (international kode for markedsføring af modermælkserstatninger)
 • Sexuel chikane