Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kæmpe potentiale for grøn omstilling efter COVID-19

Tiden efter COVID-19 har et kæmpestort potentiale for grøn omstilling, og vi må være klar til handling for at skabe en økonomi baseret på grønne principper.

Kæmpe potentiale for grøn omstilling efter COVID-19
To Press Releases list

Det skriver en stor gruppe af EU-ministre, NGO’er og virksomheder – herunder Nestlé, LEGO, IKEA og Volvo – i et åbent brev, der opfordrer EU-landene til at prioritere grøn omstilling. Brevet er underskrevet af mere end 100 aktører, bl.a. Nestlés topchef Mark Schneider, og det er den franske formand for Europa-Parlamentets miljøudvalg, Pascal Canfin, der har taget til initiativ til brevet, som 14. april er blevet bragt i store medier, fx franske Le Monde, italienske Corriere della Sera og Politico.

”Vi har aldrig været i en så udfordrende situation i fredstid. Kampen mod pandemien er vores højeste prioritet, og alt, hvad der er nødvendigt for at stoppe den og udrydde virussen, skal gøres. Og vi glæder os over og støtter alle de aktioner, der er udviklet af regeringer, EU-institutioner, lokale myndigheder, forskere, medicinsk personale, frivillige, borgere og økonomiske aktører. I denne enormt vanskelige situation står vi også over for en anden krise: et chok for vores økonomi hårdere end krisen i 2008. Det største chok for økonomien og arbejdstagerne skabt af pandemien kræver en stærk koordineret økonomisk reaktion,” skriver aktørerne i brevet.

De peger på, at den bedste måde at få økonomien i gang igen ikke er at gentage initiativerne fra finanskrisen i 2008, men derimod at en grøn omstilling er svaret på alle de udfordringer, som EU står med efter COVID-19. For efter krisen kommer tiden til at genopbygge. Det skal være med en ny model for velstand, og det betyder også massive investeringer:

”Alle disse krav ligger i en økonomi, der er bygget omkring grønne principper. Overgangen til en klimaneutral økonomi, beskyttelsen af biodiersitet og omdannelse af landbrugsfødevaresystemer har potentialet til hurtigt at levere job, vækst og forbedring af livsstilen for alle borgere over hele verden og til at bidrage til opbygningen af mere modstandsdygtige samfund. Dette er ikke et spørgsmål om at skabe en ny økonomi fra bunden af. Vi har allerede alle værktøjer og mange nye teknologier,” skriver aktørerne.

De slutter brevet med at opfordre til at kæmpe både mod COVID-19 og negative klimaforandringer:

”COVID-19 vil ikke få klimaændringer og forringelse af naturen til at forsvinde. Vi vinder ikke
kamp mod COVID-19 uden solid økonomisk reaktion. Lad os ikke modsætte os de to slag,
men lad os kæmpe og vinde dem på samme tid. Ved at gøre det vil vi kun være stærkere sammen.”

I Norden støtter Nestlé også kraftigt op om brevet:

”Vi er meget glade for brevet med opfordringen til bl.a. alle Europas regeringer og virksomheder om at kæmpe mod COVID-19 og mod negative klimaforandringer på samme tid. I Norden arbejder vi fx lige nu i Nestlé med et projekt omkring genanvendelig plastemballage og yderligere at forbedre genanvendelsesmulighederne for indsamlet emballage. Det gør vi altid i samarbejde med andre virksomheder og organisationer,” siger Cathrine Suter Ossborn, nordisk kommunikationsdirektør i Nestlé.