Sort by
Sort by

Vi hjælper kakaobønder med at opnå en løn, der kan leves for

Vi hjælper bønder med at få en løn de kan leve for

Vi minimerer risikoen for børnearbejde gennem øget indtjening

Kakaobønder i vores forsyningskæde møder dagligt systemiske udfordringer, fra fattigdom og klimaudfordringer til mangel på adgang til finansieller services og basal infrastruktur, så som rent vand, sundhedspleje og uddannelse. 
 
Disse faktorer kan lede til sociale udfordringer, som børnearbejde i kakaodyrkning. Ved at hjælpe familier med at opnå en løn der kan leves for (Living Income), forsøger projektet at forebygge fattigdom og børnearbejde.
 
living income

Hvordan vi hjælper kakaobønder med at opnå en løn, der kan leves for

Vores program for øget indtjening kombinerer træning og støtte med finansielle udbetalinger, der skal hjælpe landmændene med at opnå en løn der kan leves for. Programmet belønner kakaobønder, ikke bare for mængden og kvaliteten af deres kakaobønner, men også når de anvender praksisser der tilgodeser miljøet og det omkringliggende samfund. 
 
Ved at sikre adgang til uddannelse, styrke kvinders position og udvikle avancerede landbrugspraksisser, vil vores holistiske tilgang skabe bæredygtig udvikling i lokal samfundene. 
 
Eksempler på praksisser som vi belønner gennem programmet, indeholder:

•    Skoletilmelding for alle børn i husstanden i alderen 6-16 
•    Implementering af god landbrugspraksis, f.eks. beskæring, der øger afgrødeproduktiviteten  
•    Udførelse af aktiviteter inden for skovlandbrug, f.eks. plantning af skyggetræer, der styrker bøndernes robusthed til at håndter udfordringer, der kan opstå i forbindelse med klimaforandringer 
•    Generering af indkomst gennem andet end kakao dyrkning. For eksempel ved at dyrke andre afgrøder, opdrætte husdyr som kyllinger og biavl eller gennem forarbejdning af andre produkter som kassava


 

Nestlé’s projekter over de sidste mange år har hjulpet, men det er ikke nok til at løse de bagvedliggende årsager til børnearbejde. Derfor lancerer Nestlé, i dag, et nyt program, der med en holistisk tilgang skal hjælpe kakaobønderne med at opnå en løn, der kan leves for.

mark-schneider
Mark Schneider Nestle CEO

Vi bygger videre på det vi ved

Programmet bygger videre på det arbejde som vi har gjort i mere end et årti med at forbedre levestandarden for bønder i vores kakaoforsyningskæder. Vi anvender vores viden og indsigt fra Nestlés Cocoa Plan til at udvikle vores nuværende tilgang, hvor vi fokuserer på initiativer, der har vist at have en positiv påvirkning på bønderne og deres familiers levestandard og har reduceret risikoen for børnearbejde.  

Nestlé cocoa plan

 

I løbet af det næste årti, vil vi mere end tredoble vores årlige investering i bæredygtighed i kakaoforsyningskæden. Ved at investere mere end 1 mia. CHF vil vi bygge videre på de fremskridt, der hidtil er opnået gennem Nestlé Cocoa Plan.  
 

Udvidelse af vores program for øget indtjening til 160.000 kakaoproducerende familier

Baseret på løbende evaluering vil hvad der startede som et pilotprojekt med 1.000 landmænd i Elfenbenskysten i 2020, skaleres og udvides i løbet af det næste årti. I 2030 er det derfor vores ambition at nå ud til samtlige landmænd i vores globale kakaoforsyningskæde.
 

2020
2022
2024
2030
income accelerator program

Incitamenter til direkte bonusudbetalinger, designet til at empower kvinder  

Ved at deltage i programmet og opnå de tilknyttede mål, vil kakaobønderne i løbet af de første to år kunne tjene op til 500 CHF om året i direkte bonusudbetalinger. I takt med at bøndernes indkomster vil stige gennem andre initiativer vil kontantbeløbet reduceres til 250 CHF.
 
Indkomst accelerator programmet udbetaler kontanter direkte til kakaobønderne via en sikker mobiloverførsel. Kontanterne fordeles ligeligt mellem det mandlige og kvindelige overhoved for husstanden for at fremme ligestilling mellem kønnene, dele det økonomiske ansvar og opbygge mere modstandsdygtige husholdninger.
 
regeneration-income-female-farmer-feed

Samarbejde er helt afgørende 

Vores ambitiøse program ville ikke være muligt uden støtte og input fra vores mangeårige partnere. Sammen med IDH (The Sustainable Trade Initiative), ICI (International Cocoa Initiative), Rainforest Alliance, lokale og nationale regeringer og landmænd, vil vi løbende måle, vurdere og styrke programmet så vi kan fortsætte med at levere den bedst mulige støtte til landmændene og deres familier.    
 
kakaobønner

Øget sporbarhed og gennemsigtighed

Parallelt med ovennævnte indsatser remodeller vi vores indkøbs processer til at bygge på principper omkring ”segregation” så vi kan spore helt tilbage til hvor kakaobønnen kommer fra. Fra landbruget til fabrikken. Dette vil bidrage til øget gennemsigtighed i vores kakaoforsyningskæder. 
Vi sigter mod at skabe varige forandringer og mod at transformere processerne for hvordan vi køber vores kakao. Dette vil hjælpe os til at opnå fuld sporbarhed på vores kakaoprodukter inden for de næste fem år. 

Dette vil skabe større gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden, både internt i Nestlé og i hele chokoladebranchen.  Det vil samtidig give vores forbrugere større indsigt i produkternes oprindelse. Dette er afgørende for effektivt at adresserer udfordringerne med børnearbejde i kakaoproduktionen. 
 

cocoa farmer