Sort by
Sort by

Nestlé rangerer i toppen af World Benchmarking Alliance 2023

Nature
To Press Releases list

Nestlé rangerer i toppen af World Benchmarking Alliance 2023 der sammenligner 350 fødevarevirksomheders bæredygtigsindsatser. 

Nestlé har netop opnået en markant anerkendelse i WBAs 2023 Nature Benchmark, der rangerer selskaber inden for bæredygtighed og naturbeskyttelse. Blandt 350 fødevarevirksomheder placeres Nestlé som nummer 1 inden for ”Natur”. Kategorien sammenligner de indsatser virksomhederne gør for at reducere den negative påvirkning af naturen og hvordan de bidrager til beskyttelse og genetablering af økosystemer. Nestlés naturindsats er en del af et større klima roadmap, der bl.a. tager afsæt i imlementering og investering i regenerativt landbrug.

 
Anerkendelsen demonstrerer Netslés førende position inden for bæredygtig fødevareproduktion, og særligt virksomhedens indsatser på områderne styring og strategi samt social inklusion fremhæves i rapporten. Inden for styring og strategi er Nestlé en af de få virksomheder, der knytter aflønningen af ledende direktører til bæredygtighedspræstationer. Inden for social inklusion fremhæves især virksomheden førende praksis vedrørende rettigheder for oprindelige folk og jordrettigheder.


Derudover opnår Nestlé en placering i top fem inden for økosystem og biodiversitet og skiller sig ud som en af de få virksomheder, der anvender en princippet om "mitigeringshierarki" i forhold til sine mål vedrørende biodiversitet.


"Det er afgørende at bæredygtighedsindsatser gåes igennem i sømmene af tredjepart. Jeg er derfor særlig begejstret for den anerkendelse som World Benchmarking Alliance giver vores indsatser for at stå forrest i skabelsen af et mere bæredygtigt og regenerativt fødevaresystem." udtaler Anna Hagemann Rise, kommunikationschef hos Nestlé. 


WBA evalueringen udkommer blot to uger efter the Coffee Barometer, der sammenligner de 11 største kaffeproducenters bæredygtighedsindsatser, placerede Nestlé i toppen. Læs mere her for WBAs rapport specifikt om Nestlé samt her for the Coffee Barometers vurdering.