Miljø

Vi forvalter resurser for kommende generasjoner

  • Omsorg og respekt for vann
  • Bekjemper klimaforandringer
  • Beskytter miljøet i dag og for framtiden