Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Udvikling af landdistrikterne

Landbruget beskæftiger over en tredjedel af verdens arbejdende befolkning, og tre fjerdedele af verdens fattige mennesker lever i landdistrikter. Nestlé har 400 fabrikker i verdens landdistrikter og modtager råvarer fra mere end 4 millioner bønder. Det er vigtigt for os, at bønderne, bøndernes familier og deres lokalsamfund trives, da det er væsentligt forbundet med vores succes.

 

plantlet.jpg

Vores mål

Vi vil gerne sikre, at vores råvarer produceres på ansvarlig vis ved hjælp af metoder, der ikke alene tager sig af de mennesker, der laver dem, men også den verden, vi lever i. Investering i landdistrikterne giver os mulighed for at arbejde direkte med bønderne, tilbyde dem teknisk oplæring og forbedre deres levevilkår. Ved at udvikle landdistrikterne håber vi på at have en positiv, langsigtet indflydelse på råvarernes bæredygtighed, den lokale økonomi og bøndernes levestandard.

 

Vores handlinger

Vi investerer løbende millioner i programmer og initiativer, som er med til at øge kvaliteten på vores råvarer, udvikle landdistrikterne og forbedre bøndernes levevilkår. Blandt andet har vi skabt Nestlé Cocoa Plan, hvor vi distribuerer højtudviklede, modstandsdygtige kakaoplanter, underviser kakaobønderne i bedre landbrugsmetoder og forbedrer mulighederne for skolegang til børnene i lokalsamfundene.