Sort by
Sort by

Vores vej til en mere bæredygtig fremtid

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

Håndtering af klimaændringer kan ikke vente, og det vil vi heller ikke.

Nestlé bruger sin størrelse, skala og rækkevidde til at gøre noget ved klimaforandringer og gøre en stor forskel. Vi transformerer vores forretning og bruger vores ressourcer til at inspirere til forandring.

Med et årtis indsats i baggagen vil vi halvere vores drivhusgasemissioner inden 2030 og nå net zero i 2050.

Vi sætter et førende eksempel ved at håndtere emissioner på tværs af vores forretning og forsyningskæde. Vi vil bruge ingredienser til vores fødevarer og drikkevarer dyrket gennem regenerative metoder og beskytte træer og landskaber, der hjælper med at absorbere kulstof.

Vores vej imod klimaneutralitet adresserer disse tre hovedområder

Vi arbejder tæt sammen med landmænd, leverandører og de lokalområder, som vi er tilstede i og får vores råvarer fra, således at det sker på en måde, som giver regenerativ positiv miljøeffekt og positiv social effekt.

  • Arbejder sammen med landmænd, så deres virke både styrker kampen imod negative klimaændringer og styrker lokalsamfundene.
  • Motivere vores leverandører i verden til at være med i vores rejse henimod klimaneutralitet.
  • Plantning af 20 millioner træer hvert år i de næste 10 år.
  • Sikrer, at vores leverandører af nøgleprodukter ikke bidrager til skovrydning med udgangen af 2022.

Opnåelse af nul emissioner vil medføre store ændringer i den måde, vi laver vores produkter på.

  • Overgå til 100 % vedvarende elektricitet i 2025.
  • Udskiftning af vores køretøjer eller vores leasede køretøjer til biler med lavere emissioner inden 2022.

Ved hjælp af vores knowhow og ressourcer vil vi transformere vores portefølje med produkter, der er "gode for dig og gode for planeten".

  • Vores opskrifter skal udvikles, så de har en mindre påvirkning på miljøet.
  • Forbedring af, hvordan vi måler og forvalter emissioner.
  • Arbejde imod CO2-neutrale varemærker.

Læs mere om, hvordan vi gør en forskel

Roadmap