Sort by
Sort by

Nescafé Plan 2030 statusrapport viser stigende anvendelse af regenerativt landbrug, højere produktivitet og reducerede drivhusgasudledninger

Nescafé Plan 2030
To Press Releases list

Nescafé, som er Nestlés største kaffebrand og en af verdens foretrukne kaffer, offentliggør i dag sin anden statusrapport for Nescafé Plan 2030. Rapporten fremhæver en markant stigning i brugen af regenerative landbrugsmetoder, som har medført højere afgrødeudbytte og lavere udledning af drivhusgasser.

I 2023 stammede over 20% af Nescafés kaffe fra kaffebønder, der praktiserede regenerativt landbrug. Disse oplysninger er baseret på overvågning og vurdering af indvirkningen foretaget af Rainforest Alliance over kaffeproducerende samfund i 11 oprindelseslande for kaffe, hvorfra Nescafé henter sin kaffe. Kaffebønder i lande som Honduras, Indien, Filippinerne, Thailand og Vietnam så en forbedring i kaffeproduktionen pr. hektar på mellem 5% og 25% i forhold til 2022. Vigtige tiltag, der bidrog til denne forbedring, omfatter optimeret gødskning (tt program, der integrerer flere ukrudtsbekæmpelsesmetoder i ét, herunder forebyggende, kulturelle, mekaniske og kemiske tiltag) og brug af organisk dækmateriale (halm, bark eller blade for at bevare jordens fugtighed og regulere dens temperatur). Disse praksisser bidrog endvidere til mellem 15% og 30% reduktion af udledning af drivhusgasser pr. kilo kaffe. I 2023 uddelte Nescafé Plan 21 millioner kaffeplanter til kaffebønder for at hjælpe med at opdatere og forynge kaffearealer og forbedre produktiviteten.

Philipp Navratil, leder af Nestlés Coffee Strategic Business Unit, udtaler: "Nescafé Planen udtrykker vores stærke engagement for at sikre kaffens fremtid. Dette er essensen af Nescafé. Denne anden statusrapport er et bevis på det daglige arbejde, vi udfører på marken sammen med vores partnere, leverandører og kaffebønder i de regioner, hvor vi indkøber vores kaffe, og det inspirerer os yderligere til at fortsætte vores indsats."

Prioritering af vidensdeling og opbygning af ekspertise er afgørende for at fremme anvendelsen af regenerativt landbrug. I 2023 modtog over 140.000 kaffebønder i 16 oprindelseslande omfattende uddannelse i regenerative landbrugsmetoder samt teknisk bistand. I Honduras modtog for eksempel 12.000 kaffebønder af den yngre generation uddannelse i iværksætteri, kvalitet og regenerativt landbrug, hvilket støtter den næste generation i at drive deres gårde mere produktivt. Nestlé Danmark har der ud over et særligt bæredygtighedsprojekt i Honduras som du kan læse mere om her.

Nescafé Planen har også lanceret en en innovativ online platform kaldet Agrinest. Platformen sigter mod at forbinde kaffebønder globalt, fremme vidensdeling og samarbejde. For øjeblikket er mere end 1.600 kaffebønder i Vietnam og 240 i Indonesien aktive brugere af Agrinest, og der forventes en stigende deltagelse de kommende år.

Nestlé har desuden bidraget til "Regenerativt Landbrug for Lavkulstof- og Modstandsdygtige Kaffe Landbrug - En Praktisk Guidebog". Denne guidebog, udarbejdet i samarbejde med Alliance of Bioversity International og International Center for Tropical Agriculture tilbyder markagronomer, uddannelsesansvarlige og fagfolk, der arbejder med kaffebønder, en samling af bedste praksisser, som de kan anvende og tilpasse til forskellige landbrugskontekster i transitionen til regenerativt landbrug. Guidebogen er frit tilgængelig for kaffesektoren.

Nescafé Plan 2030 sigter mod at publicere en statusrapport hvert år, der skal opdatere om transisitionen til regenerativ kaffedyrkning. Dette er den anden statusrapport siden lanceringen af Nescafé Plan 2030.

Læs videre: Nescafé Plan 2030 Progress Report 2023 (pdf, 12Mb)
Læs videre: Sustainable Food Lab study (pdf, 2Mb)
Læs videre: Nescafé Plan 2030 Progress Report 2022 (pdf, 12Mb)