Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé vil fjerne 18.000 ton sukker

To Press Releases list
Mar 09, 2017

Annual Report 2016 

Inden 2020 skal 42 store forpligtelser være opfyldt. Det er en del af den fremtidsplan, som verdens største fødevarevirksomhed netop har offentliggjort.

Hver dag berører Nestlé livet for milliarder af mennesker: fra farmerne, der dyrker vores produkters ingredienser og de familier, der dagligt nyder dem, til de lokalsamfund, hvor vi bor og arbejder, og til den natur, som vi alle er afhængige af og nogle gange tager for givet.

Det er på den baggrund, at Nestlé har udarbejdet ”Creating Shared Value”, som er Nestlés måde at levere en positiv effekt for samfundet på. Ud fra ”Creating Shared Value” og de nye 2020-forpligtelser har Nestlé udarbejdet tre langsigtede ambitioner: at hjælpe 50 millioner børn til at leve et sundere liv, at være med til at forbedre forholdene i 30 millioner husstande i de lokalsamfund, der er direkte forbundet med vores forretningsaktiviteter samt at arbejde efter nul miljøpåvirkning i vores aktiviteter.

“I Nestlé Nordics arbejder vi som et stort team sammen om vores 42 forpligtelser. Vi har fire fabrikker i de nordiske lande, og vores danske fabrik i Rønnede er blot en af vores fabrikker rundt i verden, som arbejder efter nul miljøpåvirkning i vores aktiviteter,” siger Nestlés nordiske chef, Michiel Kernkamp.

Lige nu har fabrikken i Rønnede opnået at være en af Nestlés ”zero waste to landfill”-fabrikker.

Udover målet om nul miljøpåvirkning, er Nestlé en del af Champions 12.3, der er en sammenslutning af regeringer, industri og internationale organisationer, som er dedikerede til at halvere madspild inden 2030.

Nestlé Danmark har et aktivt samarbejde med mange danske interessenter for at øge udnyttelsen af fødevarer og dermed reducere madspild.

Som et eksempel vil Nestlé fortsætte med sit frivillige initiativ ”Portion Guidance”. Målet er, at der skal være en portionsguide på alle Nestlés børne- og familieprodukter.

”Forkerte madportioner fører til øget madspild og øger også helbredsrisikoen. Vi mener, vi har et stort ansvar i at være med til at vejlede vores forbrugere i retningen af et sundere og gladere liv, og derfor er vi godt i gang med at lave en enkel, visuel guide på produkterne, så det er nemt at indtage den helt rette portionsstørrelse,” siger Kernkamp.

Sukker er et andet stort indsatsområde i Nestlé. Alene i 2016 reducerede Nestlé indholdet af tilsat sukker i  produkterne med 8 pct. Det svarer til 39.000 ton.

Indsatsen på dette område vil fortsætte gennem Nestlés ambitioner om sukkerreduktion. Inden 2020 vil Nestlé fjerne yderligere 18.000 ton sukker fra produkterne.

”Vi vil fortsætte med at reducere salt, sukker og kunstige farvestoffer i vores produkter, samtidig med at vi vil tilføje naturlige ingredienser som fuldkorn og grøntsager. Vores produkter skal selvfølgelig bevare deres gode smag, hvilket er et område, vi har stort fokus på. Det sker gradvist, så forbrugeren kan følge med. Et eksempel på vores arbejde med at øge indholdet af fuldkorn, er fx Nestlé Havre Cheerios, der bærer Fuldkornslogoet,” siger Michiel Kernkamp.

Derudover tager Nestlé Danmark del i Nestlés ”Healthy Kids Global Programme”. Det styres af DTU Food og er baseret på samarbejde med myndigheder, videnskabelige institutioner, frivillige organisationer og idrætsforbund. Programmet har en ambition om at øge den fysiske aktivitet hos de danske skolebørn samt give børnene og deres forældre en bedre viden om, hvordan man spiser sundt og lever en aktiv livsstil.

Nestlé har også et stort fokus på ungdomsarbejdsløsheden, der også i Danmark er for høj. Derfor vil Nestlé  sørge for endnu flere jobs og praktikpladser til de unge gennem projektet ”Global Youth Initiative”, hvor der alene i 2016 blev fastansat omkring 110 unge under 30 år hos Nestlé Danmark.

”Ungdomsarbejdsløsheden er et problem for samfundet som helhed. Hos Nestlé Danmark vil vi fortsætte med at give flere arbejds- og praktikpladser til de unge under 30 år,” siger Michiel Kernkamp.

Læs mere her: ”Nestlé in society: Creating Shared Value and meeting our commitments 2016”: http://bit.ly/2mAsW5d

Rapporten beskriver Nestlés 42 forpligtelser til samfundet, der skal nås inden 2020, de fremskridt Nestlé har opnået, samt hvilke ambitioner Nestlé har for fremtiden. 

Article Type