Sort by
Sort by

Purina Europe iværksætter program for havgenopretning med mål om at genoplive 1.500 hektar marint habitat inden 2030

To Press Releases list

  • Havet er afgørende for alt liv på jorden og tilbyder føde og levebrød til milliarder af mennesker verden over.
  • Overfiskning, forurening og klimaforandringer har beskadiget næsten halvdelen af verdenshavene, hvilket har resulteret i et dramatisk tab af marine levesteder.
  • For at imødegå denne udfordring samarbejder Purina Europe med eksperter om at genoprette ålegræs, østersrev og tang, som udgør vitale habitater for marint liv, herunder fisk, der indgår i Purinas forsyningskæde.
  • Dette program fokuserer på genoprettelsen af flere arter i områder på tværs af regionen med målet om at skabe en større indvirkning på den marine biodiversitet.

Havet er essentielt for alt liv på jorden. Men som følge af klimaforandringer og menneskelige aktiviteter er havets sundhed i hastig tilbagegang, hvilket truer alt marint liv. For at sikre en bæredygtig fremtid, er det nødvendigt at beskytte og bevare vores have. Derfor lancerer Nestlé Purina PetCare Europe sit første program for havgenopretning, for at bekæmpe tabet af marin biodiversitet i Europa.

Purina Europe indgår partnerskab med ekspertorganisationer for at genoprette 1.500 hektar – svarende til omkring 3.700 fodboldbaner – af marint habitat inden 2030. Marine levesteder tilbyder hjem til mange arter, inklusiv fisk. Fisk indgår i Purinas forsyningskæde, da virksomheden anvender biprodukter fra fisk, som er dele af fisken, der ikke konsumeres af mennesker, men som udgør en værdifuld ingrediens i dyrefoder, så intet går til spilde.

Purina investerer i sine partnere løsninger til havgenopretning i Europa med målet om at gøre disse effektive og skalerbare. Hver partner fokuserer på arter, der bidrager til genoprettelsen af lokalt kritiske marine levesteder, som er ved at forsvinde. Den første fase af programmet varer tre år og prioriterer udviklingen af forskning, et målerammeværk og betingelserne for effektivt at skalere genopretningsløsningerne. Anden fase er planlagt til at starte i 2026 og vil fokusere på at skalere de beviste løsninger. The Seagrass Consortium, repræsenteret af en af dets stiftende partnere, Sea Ranger Service, arbejder på at udvikle løsninger til at plante ålegræsenge, en nøgleart for habitatdannelse, som bidrager til biodiversitet og kulstofopsamling. Oyster Heaven anvender naturlige materialer til at genopbygge tabte østersrev. Østers fremmer biodiversitet, tilbyder hjem til et væld af forskellige arter og fungerer som naturlige vandrensere, der fjerner forurenende stoffer, herunder overskydende nitrogen, hvilket forbedrer vandkvaliteten. Bedre vandkvalitet gør det muligt for mere sollys at nå ålegræsengene, hvilket gør det muligt for dem at trives. Urchinomics fjerner overskydende søpindsvin, som har overgræsset tangområder (i dette tilfælde, kelp) siden deres naturlige rovdyr er blevet markant færre. Deres fjernelse vil hjælpe kelp med at komme sig. Tang fungerer som en naturlig vandrenser, der tilbyder levesteder, føde og energi for mange marine organismer, samtidig med at den absorberer og lagrer store mængder kulstof. SeaForester anvender teknikker som mobile tangbørnehaver til at genoprette hurtigt forsvindende tangskove.Alle disse løsninger er blevet afprøvet i forskellige lokationer og har potentialet til at blive skaleret. De understøttes af videnskabelig forskning og anerkendte akademiske organisationer og lægger stor vægt på samarbejde med lokalsamfundet og lokale interessenter. En vigtig del af programmet er at adressere de fælles udfordringer, som genopretningspartnerorganisationerne typisk står overfor. Samarbejde mellem partnerne i dette program vil hjælpe med at fremme videnskaben og metoderne inden for marin habitatgenopretning. Effektiv genopretning af marine habitater kræver en fælles indsats. Derfor arbejder Purina også sammen med en række rådgivende partnere, der støtter programmet.

Genopretningsindsatsen vil finde sted i Frankrig (Arcachon-bugten), Nederlandene (inklusive Zeeland), Norge (Tromsø) og Portugal (Cascais & Peniche), mens yderligere steder i Tyskland og Storbritannien er under udvikling.Kerstin Schmeiduch, direktør for Corporate Communications og Sustainability hos Purina Europe, siger: "Vi er begejstrede for at lancere Purina Europes første program for havgenopretning. Med den dramatiske tilbagegang i marin biodiversitet er kollektive genopretningsindsatser nødvendige. Hos Purina er vi forpligtede til at spille vores rolle for at hjælpe med at adressere tabet af marin biodiversitet i vores udvidede forsyningskæde. Derfor tager vi sammen med vores partnere en aktiv rolle i at hjælpe med at genoprette marine levesteder i stor skala i Europa."Harry Wright, CEO for Bright Tide, understreger: "Vi er begejstrede for at arbejde sammen med Purina Europe på deres program for havgenopretning. Strukturen af programmet gør det muligt for gruppen af ekspertpartnere, der arbejder med at genoprette kritiske arter i Europa, at skalere deres løsninger og dele viden og ekspertise. Dette vil hjælpe os med at samarbejde effektivt og give den største chance for at måle og replikere succes. Fremadrettet kan programmet bidrage til at skabe uddannelses-, beskæftigelses- og forretningsmuligheder for lokalsamfundene."


Havgenopretningsprogrammet er en del af Purina Europes bredere forpligtelse til at hjælpe med at fremme regenereringen af hav- og jordøkosystemer. Purina forbliver forpligtet til at arbejde hen imod sit mål om at sikre, at 100% af dets fiskeingredienser er ansvarligt indkøbt eller økologiske, og virksomheden var stolt af at være en grundlæggende sponsor af The Bycatch Solutions Hub i 2023 af Sustainable Fisheries Partnership. Purina støtter også et konsortiumsstudie for at udforske rollen som tangbaserede bio-stimulanter i regenerativt landbrug.


Noter til redaktører

Om genopretningspartnerorganisationerne:

Oyster Heaven er en marin bevarelsesorganisation baseret i Nederlandene, som bruger unik teknologi og modeller til at muliggøre skalerbare og omkostningseffektive østersrevs genopretningsprojekter.

SeaForester er en virksomhed der specialiserer sig i miljøgenopretning baseret i Portugal og fokuseret på at genoprette hurtigt forsvindende tang i Europa ved hjælp af omkostningseffektive havskovsteknikker og mobile tangbørnehaver.
 

Sea Ranger Service er en social virksomhed baseret i Nederlandene, der uddanner og beskæftiger unge mennesker til at udføre arbejde med genopretning af ålegræs. De er en af de stiftende partnere og repræsenterer  The Seagrass Consortium, som eksisterer for at fremskynde genopretning af ålegræs i stor skala i Europa. Konsortiet arbejder sammen om at plante, genoprette og overvåge ålegræsenge og udvikle standardiserede genopretningspraksisser.


Urchinomics hjælper med at genoprette tang i Norge, Japan og USA (Californien) ved at omdanne økologisk destruktive søpindsvin til et højt værdsat fiskeprodukt.


Om de rådgivende partnere, der støtter Purina Europe med programmet:


Article 13 er en uafhængig, missionsbaseret bæredygtighedskonsulentvirksomhed, der tilbyder strategiske rådgivningstjenester, rapportering og rådgivning til private, offentlige og frivillige sektororganisationer. Article 13 tror på effektdrevet bæredygtighed, der bruger kritisk videnskab til at leve inden for planetens og samfundets behov. Det er en strategisk rådgiver for Purina Europe på Havgenopretningsprogrammet, herunder dets udvikling.


The Bellona Foundation er en international, videnskabsbaseret nonprofitorganisation med en vision om at skabe et kulstofnegativt samfund med restorativ vækst.


Bright Tide er et bæredygtighedskonsulentfirma, der arbejder med organisationer for at adressere presserende klima- og biodiversitetsudfordringer rundt om i verden.


Om Nestlé Purina PetCare Europe:

Nestlé Purina PetCare Europe tror på, at når mennesker og kæledyr forbinder, bliver livet rigere. Derfor har det i mere end 125 år forpligtet sig til at skabe rigere liv for kæledyr og de mennesker, der elsker dem gennem højkvalitets ernæring og pleje.
Med ambitionen om at blive Europas mest betroede kæledyrsplejevirksomhed sigter Purina Europe mod at have en positiv indvirkning på kæledyr, mennesker og planeten. I 2022 lancerede virksomheden seks nye Purina-forpligtelser (2023-2030) for at hjælpe med at nå dette mål, for at støtte adoption og ansvarligt kæledyrsejerskab, hjælpe trivslen for mennesker i sårbare situationer og støtte regenereringen af jord- og havøkosystemer.
Purina-porteføljen inkluderer mange af de mest kendte og elskede kæledyrsfødevarer, herunder Felix®, Purina ONE®, Gourmet® og Pro Plan®.

For mere information om virksomheden, besøg Purinas hjemmeside: https://www.purina.eu/

Flere oplysninger om Purina Europes Havgenopretningsprogram og Purinas forpligtelser kan findes her: Our Commitments: Revive Ecosystems in Ocean & Land | Purina