Sort by
Sort by

Nestlé lancerer ny plan for at forebygge børnearbejde, øge bønders indtjening og sikre fuld sporbarhed i kakaoproduktionen.

living income cocoa
To Press Releases list

Planen sigter mod at forbedre kakaobønders – og deres familiers – levestandard gennem tiltag, der øger bøndernes indtjening, styrker regenerativ dyrkningsmetoder og fordrer ligestilling mellem kønnene.

Nestlés nye plan styrker også virksomhedens arbejde med at opnå fuldt certificeret og sporbart kakao til konfekture produkter. I takt med at Nestlé fortsætter med at intensivere bæredygtige tiltag inden for kakaoproduktionen, vil virksomheden mere en tredoble dets nuværende investering til 9.3 milliarder danske kroner i 2030. Læs mere om den ambitiøse plan på den globale pressemeddelelse og på den danske hjemmeside. 

Pressemeddelelse: Nestlé announces innovative plan to tackle child labor risks, increase farmer income and achieve full traceability in cocoa | Nestlé Global (nestle.com)

Find mere info her

Vi hjælper bønder med at få en løn de kan leve for

Hvordan vi hjælper kakaobønder med at opnå en løn, der kan leves for

Vores program for øget indtjening kombinerer træning og støtte med finansielle udbetalinger, der skal hjælpe landmændene med at opnå en løn der kan leves for. Programmet belønner kakaobønder, ikke bare for mængden og kvaliteten af deres kakaobønner, men også når de anvender praksisser der tilgodeser miljøet og det omkringliggende samfund. 
 
Ved at sikre adgang til uddannelse, styrke kvinders position og udvikle avancerede landbrugspraksisser, vil vores holistiske tilgang skabe bæredygtig udvikling i lokal samfundene. 
 
Eksempler på praksisser som vi belønner gennem programmet, indeholder:

•    Skoletilmelding for alle børn i husstanden i alderen 6-16 
•    Implementering af god landbrugspraksis, f.eks. beskæring, der øger afgrødeproduktiviteten  
•    Udførelse af aktiviteter inden for skovlandbrug, f.eks. plantning af skyggetræer, der styrker bøndernes robusthed til at håndter udfordringer, der kan opstå i forbindelse med klimaforandringer 
•    Generering af indkomst gennem andet end kakao dyrkning. For eksempel ved at dyrke andre afgrøder, opdrætte husdyr som kyllinger og biavl eller gennem forarbejdning af andre produkter som kassava

The Income Accelerator Program