Sort by
Sort by
Det er ikke ligefrem et opmuntrende billede man sidder tilbage med, hvis man gennemgår størstedelen af de forskningsrapporter, der belyser klimaforandringer samt deres konsekvenser for vores planet. Men vidste du, at der findes en måde, som kan bidrage til at vende udviklingen- og den findes lige under vores fødder? Ved at passe på den jord, vi dyrker i stedet for at ødelægge den, får vi mere frugtbar jord, der binder kulstof. Det kaldes regenerativt landbrug og kan være en del af løsningen på klimakrisen. Mange beskriver det som den næste landbrugsrevolution. Men egentlig har naturen anvendt netop disse metoder i millioner af år. 

En vigtig del af vores bæredygtighedsmål

 • Udslip
  I 2025 er det vores mål at have minimeret vores udslip af drivhusgasser med 20% og det er vores mål at halvere vores udslip inden 2030. I 2050 skal vi nå netto nul udslip. Disse mål indebærer mange ændringer i hele vores værdikæde.
  Drivhusgasudledninger Nestlé
 • Råvarer fra regenerativt landbrug
  At fremme regenerativt landbrug er en vigtige del af at nå vores overordnede mål. Så vigtigt at 20% af vores primære råvarer skal komme fra regenerativt landbrug i 2025. I 2030 skal vi nå 50%.
  Råvarer fra regenerativt landbrug
 • Pas på jorden
  Hvis man skal gøre det helt simpelt, så bidrager regenerativt landbrug til at jorden skal have det godt. For at kunne dyrke jorden på en bæredygtig måde og i stor skala, er det nødvendigt at flere begynder at anvende regenerative landbrugsmetoder. På den måde kan vi minimere udledningen fra landbruget, genoprette beskadiget jord og gøre jorden mere levende igen.

  Med regenerative landbrugsmetoder lader man jorden være i fred og øger mængden af levende planter og organisk materiale. På den måde får man en mere frugtbar jord, hvor orme, svampe og gode bakterier trives. Gennem fotosyntesen trækker planterne kuldioxid ud af luften og ned i jorden, hvor den lagres og gør nytte. Det kan bidrage til at sænke den globale opvarmning. Alt dette gør regenerativt landbrug til et vigtigt element, når det handler om at skabe en bæredygtig udvikling, både for os selv og for kommende generationer.
  Pas på jorden

Hvad bidrager regenerativt landbrug til?

 • Reducerer mængden af ​​kuldioxid i atmosfæren
  Reducerer mængden af ​​kuldioxid i atmosfæren
 • Skaber mere biodiversitet
  Skaber mere biodiversitet
 • Gør jorden mere frugtbar
  Gør jorden mere frugtbar
 • Hjælper jorden med at binde vand
  Hjælper jorden med at binde vand
 • Hjælper jorden med at modstå tørke og erosion
  Hjælper jorden med at modstå tørke og erosion
Alle, fra landmænd til beslutningstagere, må indse det enorme potentiale, der er i regenerativt landbrug. Både når det handler om at modvirke klimaforandringerne og at øge den biologiske diversitet - Ulla Luhtasela, Nordic Sustainability Manager på Nestlé
Regenerativt landbrug Nestlé

Naturens egen måde

Regenerativt landbrug er ikke blot en enkelt metode, men flere. Det er fremfor alt kombinationen af disse forskellige metoder, der kan bidrage til at mindske mængden af kuldioxid i atmosfæren og forbedre jordens sundhed. Egentlig er det ganske enkelt. At lade jorden tage vare på sig selv og anvende planterne som gror i den til næring. Det har naturen altid gjort. 

Hvordan foregår regenerativt landbrug i praksis?

 • Hold markerne grønne
  Dæk jorden med levende planter eller organisk materiale. Det hjælper jorden med at binde både vand og næringsstoffer. Det giver også næring til orme og mikroorganismer som hjælper med at forbedre jordens struktur.
  Hold markerne grønne
 • Lad jorden være
  Forstyr ikke jordstrukturen unødigt og lad rødderne forblive. Når man graver og pløjer i jorden, ødelægger man det, der bor i den. Desuden frigives den kuldioxid, der er lagret i marken.
  Lad jorden være
 • Dyrk varieret
  At dyrke mange forskellige slags afgrøder på samme tid er godt for livet i jorden. Ved også at variere afgrøderne fra sæson til sæson, gødes jorden naturligt og risikoen for plantesygdomme mindskes.
  Dyrk varieret
 • Få hjælp fra dyrene
  Får dyr lov til at græsse på markerne bidrager de til at gøde jorden på en naturlig måde. Desuden hjælper græssende dyr til med at øge biodiversiteten.
  Få hjælp fra dyrene
 • Se forskellen på dine egne planter
  Vidste du at det faktisk også er muligt at anvende metoder fra regenerativt landbrug derhjemme? Metoderne fungerer nemlig ligeså godt i din køkkenhave, som på marken. Prøv at dyrke varieret med forskellige planter fra sæson til sæson, dæk jorden med organisk materiale og grav ikke for meget i jorden. Efter et stykke tid vil du opdage forskellen og høste gode, nærende grøntsager fra en sund jord.
  Regenerativt landbrug nestlé

Sådan fremmer vi regenerativt landbrug

For at kunne overgå til mere bæredygtigt landbrug, så er vi afhængige af dem, som dyrker jorden. De skal ikke stå for omkostningen selv. Derfor arbejder vi lokalt sammen med landmænd for at få flere til at starte med at anvende regenerative landbrugsmetoder. Ved hjælp af forskellige programmer, gør vi det mere enkelt at håndtere overgangens sociale og økonomiske udfordringer. Vi udvikler også kaffe- og kakaovarianter, med mindre miljøpåvirkning, tilbyder støtte til investering og betaler ekstra for råvarer, der kommer fra regenerativt landbrug. Total set investerer vi mere end 9 milliarder danske kroner på globalt niveau i overgangen til regenerativt landbrug frem til 2025. 
Nestlé Climate Roadmap

Hvad betyder de forskellige begreb?

Bæredygtig udvikling handler både om mennesker og miljø. Det sigter mod, at alle mennesker skal kunne leve godt og bruge de ressourcer, der skal til, uden at bringe miljøet og økosystemerne i fare. På den måde vil fremtidige generationer også kunne opfylde deres behov.

I et område med biodiversitet er der forskellige arter og varieret natur, men også variation inden for enkelte arter. Alt fra rovdyr til organismer, der nedbryder organisk affald, trives ofte der. Biodiversitet spiller en stor rolle for naturens vigtige funktioner, såsom bestøvning og rensning af luft og vand.

Eutrofiering opstår, når overskydende næringsstoffer, såsom nitrogen og fosfor, skylles ud i vandvejene. Det kan øge algeopblomstringen, hvilket fører til iltmangel og dårligere vandkvalitet i søer og have. Eutrofiering reducerer også vandområdernes biodiversitet. 
 

Drivhusgasser er både naturlige og kunstige gasser med evnen til at holde på varmen i atmosfæren. På den måde bidrager de til den såkaldte drivhuseffekt og opvarmningen af jorden. Eksempler på drivhusgasser er vanddamp, kuldioxid og metan.
 

Den drivhuseffekt, som drivhusgasser bidrager til, er nødvendig for alt liv på jorden. Men når drivhuseffekten bliver for stor, bliver det også for varmt. Den langsigtede temperaturstigning kaldes for global opvarmning. Der er næppe nogen tvivl om, at mennesket gennem sin kuldioxidudledning er hovedårsagen til de klimaændringer, som den globale opvarmning forårsager.