Sort results by
Sort results by

Hvordan håndterer Nestlé risikoen for børnearbejde?  

mod børnearbejde

Børnearbejde er uacceptabelt og hjerteskærende. Børn fortjener en chance for at lære; at vokse op i et trygt og sundt miljø. Vi har forpligtet os til at samarbejde med vores leverandører og lokalsamfund for at forebygge og tackle risikoen ved børnearbejde i hele vores værdikæde. Fattigdom, manglende adgang til uddannelse og begrænset oplysning om børnesikkerhed er blandt de grundlæggende årsager til børnearbejde. I vores arbejde ønsker vi at agere på stedet og tackle disse grundlæggende årsager, og vores sociale indflydelse er blevet vurderet af uafhængige tredjeparter (som Fair Labor Association). Vi har opbygget og renoveret 50 skoler i Elfenbenskysten og forbedret adgangen til uddannelse, der i sidste ende har beskyttet 128.000 børn mod risikoen for børnearbejde. 

I 2025 har vi forpligtiget os til at kunne spore al kakao tilbage til den specifikke gruppe af landbrugsgårde og sikre, at 100% af den kakao, vi anvender, kommer fra vores kakao-bæredygtighedsprogram. Men vores arbejde er ikke færdigt. 
I januar 2022 lancerede vi et indkomst accelerations program, der går direkte ind og takler en af hovedårsagerne til børnearbejde – fattigdom. Ved at give kakaobønderne incitamenter til at udføre aktiviteter, der påvirker positivt på både den sociale, økonomiske og klimamæssige bundlinje, vil de kunne opnå en indkomst, der svarer til ”living income” – dvs. en tilstrækkelig indkomst, der vil sikre familierne en tilfredsstillende levestandard. Der ud over vil vi i 2027 opnå fuld sporbarhed og 100% certificeret kakao.

Hvad gør Nestlé for at forhindre børnearbejde?  

Adgang til uddannelse 

Uddannelse er afgørende for at hjælpe et barn med at opnå hans eller hendes fulde potentiale, og data viser, at i samfund med god kvalitets skolegang er risikoen for børnearbejde lavere (International Cocoa Initiative). 

  • Vi tilbyder adgang til mellemtrin for børn, der har været ude af skolen og har brug for at indhente det tabte, samt at arbejde direkte med lokalsamfundet for at sikre skolesæt og fødselsattester, som er nødvendige for at børn kan få lov til at gå i skole i Elfenbenskysten. 
  • Vi har støttet renoveringen og opbygningen af mere end 50 skoler i Elfenbenskysten.
Helping Children Stay in School

 

Resultatet af vores handlinger
 
Gennem vores tiltag er næsten 128.000 børn blevet beskyttet mod risikoen for børnearbejde siden 2012. I dag holder vi kontakten med familierne til mere end 86.000 børn for at vurdere risikoen for børnearbejde. 
 
 
Overvinde fattigdom ved at promovere en stabil økonomi og sundt samfundsmiljø 

Fattigdom er en af de grundlæggende årsager til børnearbejde. Vi er overbeviste om, at landmændene skal have en indkomst, der giver dem og deres familier mulighed for at leve et anstændigt liv. Gennem Nestlé Cocoa Plan støtter vi landmænd og landbrugssamfund med at forbedre deres indkomst og levebrød gennem tiltag som uddannelse, sikre og promovere kvinders rettigheder og oprettelse af lokale opsparings- og låneforeninger. Vi forbedrer også levevilkårene for samfundet med grundlæggende infrastruktur såsom vandkilder. 

Derudover tester vi kontante incitamenter for at tilskynde landmændene til at beskytte skovene omkring deres gårde, at plante skyggetræer omkring deres kakaotræer for at fremme biodiversitet og at sende deres børn i skole. 

Familie- og samfundsengagement  

I Vestafrika involverer den største del af børnearbejde i forbindelse med dyrkning af kakao, børn, der støtter deres forældre på familiegårdene, så vi prioriterer familie- og samfundsengagement. I vores Nestlé Cocoa Plan, hjælper vi forældre med at forstå de typer af opgaver, der passer til børn. Så snart der er opdaget en risiko for børnearbejde på tværs af de tusindvis af husstande, der er omfattet af overvågnings- og afhjælpningssystemet for børnearbejde - CLMRS (pdf, 6Mb), tager vi handling og arbejder direkte med familier og samfundet for, at de forstår de grundlæggende årsager og derfra udvikler skræddersyede løsninger. 

Vi hjælper også lokalsamfundet med at reducere risikoen ved, at organisere voksne arbejdsgrupper for at forhindre børn i at blive involveret i vanskelige aktiviteter som beskæring af træer på gårdene. 

Resultatet af vores handlinger

Samfundsaktører besøger familierne regelmæssigt for at coache, måle fremskridt og forhindre tilbagegang. At arbejde med samfundet og dens familier er nøglen: 1.600 samfundsaktører, fra ikke-statslige organisationer, fonde og landmænds kooperativer, hjælper os med at forbedre børns velfærd, landsby for landsby og gård for gård. Vores afhjælpningsmetode er nu udbredt til andre førende chokolademærker i vores kollektive indsats for at eliminere børnearbejde. 

Hvilken afgørelse fik Nestlés beskyldninger om børnearbejde i USA's Højesteret?  

I juni 2021 vedtog USA's Højesteret, at der ikke var grundlag for at fortsætte retssagen mod Nestlé. Nestlé opfordrede aldrig til det børnearbejde, der påstås i denne sag. Vi forbliver urokkelige i vores dedikation til at bekæmpe børnearbejde i kakaoindustrien og i vores løbende arbejde med de forskellige partnere i regeringen, NGO'er og industrien for at tackle dette komplekse, globale problem.  

Adgang til uddannelse og forbedring af landbrugsmetoder og levebrød er afgørende for bekæmpelse af børnearbejde i kakaoproduktionen. Du kan finde ud af mere om, hvordan vi adresserer de grundlæggende årsager til børnearbejde med Nestlé Cocoa Plan, som fortsat vil være fokus for vores indsats i fremtiden. 

Hvordan sporer I, hvor jeres kakaoen kommer fra?  

I 2025 har vi forpligtiget os til at spore al kakao tilbage til den specifikke farm, hvor den kommer fra og samtidig sikre, at 100% af den kakao, som vi bruger, kommer fra vores kakao-bæredygtighedsprogram. I betragtning af problemets omfang og kompleksitet, mener vi, at samarbejdet på tværs af regeringer, andre chokoladevirksomheder og NGO’er er afgørende. Derfor gør vi følgende:

  1. Vi arbejder med nationale regeringer, lokale myndigheder, ikke-statslige organisationer såvel som andre virksomheder, der får kakao fra disse lande  
  2. Uafhængige revisioner foretaget af tredjepartsorganisationer såsom Rainforest Alliance og Fair Labor Association, der hjælper med at skabe løbende forbedringer 
  3. Vi imødeser en passende lovgivning, der er baseret på internationale standarder, der forpligter virksomheder til at identificere menneskerettigheder og miljøproblematikker, reagere på dem og derpå rapportere om deres fremskridt. Vi støtter en stærk og konsekvent international ramme for virksomhedsrapportering om menneskerettigheder  

Hvilken indvirkning har Nestlé haft i bestræbelserne på at bekæmpe børnearbejde? 

Nestlé var det første firma, der implementerede et system til at tackle risikoen ved børnearbejde i sin kakao-forsyningskæde. Vi gjorde systemet tilgængeligt i hele branchen, og det bruges nu af andre kakaokøbende virksomheder. Siden 2012 har vi gjort betydelige fremskridt med dette system. Cirka 128.000 børn er blevet beskyttet mod risikoen for børnearbejde, hvoraf mere end 40.000 børn øgede deres adgang til uddannelse. 

Improving access to Schools in West Africa

 

Læs vores takling af børnearbejde-rapport og vores Fair Labor Association-rapport for at lære mere.