Sort by
Sort by

Nestlé præsenterer i dag sine planer for at støtte overgangen til et regenerativt fødevaresystem

Nestlé vil støtte og sætte fart på overgangen til et regenerativt fødevaresystem – et fødevaresystem, som bestræber sig på at genoprette miljøet, styrke livsgrundlaget for bønderne og forbedre levevilkårene i landbrugssamfundene.
Overgang til regenerativt fødevaresystem
To Press Releases list

Nestlé vil samarbejde med partnere i fødevarebranchen, inklusive virksomhedens netværk bestående af mere end 500.000 bønder og leverandører verden over, for at fremme regenerative landbrugsmetoder. Som en del af denne rejse vil virksomheden også sætte nye programmer i gang, for at håndtere de sociale og økonomiske udfordringer, som vil opstå som en del af overgangsfasen. 
Offentliggørelsen sker i op til FN’s topmøde om fødevaresystemer i New York og som en del af Nestlés bidrag til at nå målene for en bæredygtig udvikling (SDG’erne) inden 2030. Det følger også i kølvandet på den netop lancerede rapport fra FN’s klimapanel, som viser at klimakrisen fortsat bliver mere alvorlig. 

”Vi ved, at regenerativt landbrug spiller en afgørende rolle for at forbedre jordens sundhed, genoprette vandkredsløb og øge biodiversiteten på lang sigt," siger Paul Bulcke, bestyrelsesformand i Nestlé. 

"Dette danner grundlag for en mere bæredygtig madproduktion og bidrager til at vi kan nå vores ambitiøse klimamål." 
Nestlé har forpligtet sig til at støtte op om at nå 1,5-gradersmålet, og virksomheden var én af de første, som offentliggjorde en detaljeret og tidsbestemt klimastrategi tilbage i december 2020. Virksomheden iværksætter en lang række tiltag for at halvere sine CO2 emissioner inden 2030 og nå klimaneutralitet inden 2050. 

”Gennem vores længevarende partnerskab med landbrugssamfund på globalt niveau, vil vi støtte landbrugsmetoder, der er gode for både miljø og mennesker”, siger Mark Schneider, CEO for Nestlé. 

"For at gøre en fair overgang muligt er det afgørende at vi støtter bønder verden over, som påtager sig en risiko og omkostninger i forbindelse med overgangen til regenerativt landbrug”.

Nestlé vil investere 1,2 milliarder CHF, lidt mere end 8 milliarder kroner, i løbet af de næste fem år for at fremme regenerativt landbrug på tvært af virksomhedens forsyningskæde, ved at satse på tre hovedtiltag for at hjælpe bønder med at tage denne landbrugspraksis i brug: 

  • Tage topmoderne teknologi i brug og give teknisk support: Og ved at udnytte sit enorme netværk af R&D-eksperter og agronomer, vil Nestlé f.eks. udvikle varianter af kaffe- og kakaosorter, som giver bedre udbytte og lavere CO2 udledning. Nestlé vil også tilbyde træning til bønder, hvor de kan udveksle information og best pracitce, som kan tilpasses lokalt.
  • Tilbyde investeringsstøtte: Overgangen til regenerativt landbrug medfører i opstarten både risiko og omkostninger. Nestlé vil støtte bønder ved at investere sammen med dem, facilitere lånemuligheder eller hjælpe dem med at skaffe lån til specifikt udstyr.
  • Betale en højere pris for ingredienser, der stammer fra regenerative landbrug: Nestlé vil tilbyde en bonus for råvarer, der er produceret ved hjælp af regenerative landbrugsmetoder og købe større mængde. Dette betyder at bønderne ikke blot belønnes for mængden og kvaliteten på råvarerne, men også for de positive forskelle, de skaber for miljøet, gennem jordbeskyttelse, vandforvaltning og kulstofbinding.  

 

I dag har Nestlé offentliggjort de primære regenerative landbrugsmetoder, som virksomheden ønsker at fremme. De omfatter blandt andet forbedring af biodiversitet, jordbevaring, regenerering af vandcyklusser og integration af husdyr.
Landbruget står for næsten to tredjedele af Nestlés totale udledning af drivhusgasser og mejeriingredienser og husdyr udgør ca. halvdelen af dette. Indenfor mejeriprodukter, vurderer Nestlé eksempelvis, at banebrydende videnskab og teknologi kan hjælpe med at reducere drivhusgasudledningen gård for gård. Virksomheden vil starte med at arbejde med 30 gårde, der leverer mælk i 12 lande, for at teste skalerbare, klimavenlige og regenerative landbrugsmetoder, for at kunne opnå netto nul udslip af drivhusgasser. Nestlé arbejder også med bønder for at teste og dyrke ernæringsrige og smagfulde ingredienser, som kan anvendes som alternativer til mælk. 

Støtte til landbrugssamfund gennem nye programmer
Regenerativt landbrug bidrager til et regenerativt fødevaresystem, som skal være mere retfærdigt og transparent for alle parter. Nestlé har forpligtet sig til at styrke livsgrundlaget for sine bønder gennem virksomhedens bæredygtighedsprogrammer. Derudover vil Nestle implementere nye programmer for bønder i værdikæden for at gøre erhvervet mere attraktivt. 

Senere i år vil Nestlé offentliggøre konkrete planer for forsyningskæden for kaffe og kakao. For at støtte unge mennesker, som brænder for landbrug, lancerer Nestlé en ny læringsplatform i november, for at tiltrække og uddanne den kommende generation af bønder. Læringen vil fokusere på regenerative landbrugsmetoder og gøre gårdene mere modstandsdygtige overfor klimaforandringer og vil nå mere end 40.000 bønder, som deltager i ét af Nestlés landbrugsprogrammer. 

Nestlé arbejde med regenerering lanceres under den overgripende titel “Generation Regeneration” med fokus på bønder, unge mennesker, forbrugere og egne ansatte.