Sort by
Sort by

Brugt dansk plastik genvinder nyt liv med innovativ teknologi

plastik
Nestlé har en vision om at gøre al plastikemballage 100 pct. genanvendeligt eller genbrugeligt inden 2025. Reduceret brug af emballagemateriale, farveændring og test af nye materialer er en del af en række initiativer, der allerede er blevet sat i gang. Men nu kommer der også en helt ny teknologi på banen, som testes i nyt projekt på Bornholm, der sigter imod at give plast evigt liv. 

Forestil dig, at du står i et supermarked og rækker ud efter en plastikbakke med falafler. 
Du tager hjem og laver en stor velsmagende falafelsalat, og derefter smider du bakken ud i dit sorteringsaffald. 

Tre uger efter står du igen nede i dit supermarked og rækker hånden ud efter en bakke med en færdigret til den hurtige aftensmad. Hvad du ikke ved af, så er indpakningen til færdigretten lavet af den falafelbakke, du købte for tre uger siden. 

Hvordan kan det ske? Dét kaldes cirkulær økonomi. Efter at du har smidt plastikken ud i dit sorteringsaffald, bliver det kørt væk til en genanvendelsesstation, hvor de sorterer det i kategorierne hård og blød plastik. Derefter bliver plasten vasket og lagt i en maskine, der bryder det i tusind stykker og omsmelter det til ny, genanvendelig emballage. 

”Vi arbejder hårdt for at imødekomme vores forpligtigelse om, at al indpakning skal være genanvendeligt inden 2025. Vi vil ikke have, at det skal ende på lossepladsen som affald eller i værste fald i naturen. For at komme dertil skal vi samarbejde mellem flere vigtige aktører, og denne proces er en investering i vores arbejde med cirkulær økonomi,” siger Cathrine Suter Ossborn, nordisk kommunikationsdirektør i Nestlé. 

For at sikre at plastikemballagen bliver indsamlet, har Nestlé indgået et samarbejde med det bornholmske affaldsselskab BOFA og Dansk Naturfredningsforening. Sammen skal de indsamle plastmateriale og gennem undersøgelser arbejde på, at al plastikemballage kan bruges i cirkulære løsninger. 

Når plasten er samlet ind, skal det genanvendes. Sammen med Naturvårdsverket i Sverige har Nestlé Norden givet økonomisk støtte til et samarbejde med den svenske innovationsvirksomhed TMR om at skabe en af de mest moderne genanvendelsesfaciliteter til plastemballage i Europa. Anlægget vil være placeret i Ängelholm i Sverige, og det forventes at være fuldt operationelt i januar 2022. 

De grønne initiativer skal nå ud over landegrænserne, og Nestlé har en målsætning om at samle de røde tråde, hvorefter flere lande kan operere efter en fælles ambition om en bæredygtig proces. Birgitte Krenk, Nordic Head of Operations i Nestlé, ser positivt på den kommende proces: 

”I dag går stort set alt det bløde plastik, vi indsamler, i forbrændingsanlægget og bliver dermed ikke genanvendt. BOFA skaber rammerne for at indsamle og sortere det bløde plastik fra Bornholm, der derefter kan transporteres til TMRs nye genanvendelsescenter. Vi er interesseret i at skabe et tværgående samarbejde, der skal være med til at gøre en positiv forandring i Norden.” 

Det nye anlæg anvender helt ny teknologi, hvor alt det fleksible plast, der brændes i dag, skal kunne genanvendes på ny. Det er et mål at give plastemballagen helt nyt liv. Og med det resultat kan det være med til at reducere udslippet af kuldioxid.