Sort results by
Sort results by

Nestlé Cocoa Plan er en kamp imod børnearbejde

Nestlés system til at tackle børnearbejde fungerer – nu gør vi det større
Darell High

Af Darrell High (th. på billedet), leder af Nestlé Cocoa Plan

Jeg har ledet Nestlé Cocoa Plan i næsten 12 år, så jeg har på egen hånd set, hvordan vores overvågnings- og afhjælpningssystem for børnearbejde (CLMRS) fungerer, og hvordan det har været til gavn for børn og familier i Elfenbenskysten og Ghana. Som det blev demonstreret i vores rapport fra 2019 (’2019 report ‘Tackling Child Labor’) gør det en reel forskel i livet for tusinder af børn og familier.
Vores system lykkedes med at bekæmpe børnearbejde i lidt over halvdelen af sagerne i rapporteringsperioden 2019. Det er stærke fremskridt, men nu går vi videre.

Hvad ligger til grund for de succeser, vi har haft, og hvordan kan vi forbedre os? 

Her må jeg sige, at systemets styrke stammer fra det faktum, at vi har opbygget det fra bunden af. De 1.640 mennesker, der måler og overvåger børnearbejde i Nestlé Cocoa Plan, er alle lokale mennesker, der selv kommer fra de kakaodyrkende samfund. De overvåger over 78.000 børn i Elfenbenskysten og identificerer børn i fare på vores vegne. De arbejder for at finde børn i fare, hjælpe dem – og besøger dem derefter regelmæssigt for at se, hvordan de klarer sig. Vi ser ca. halvdelen af børnene komme ud af børnearbejde. 

Det viser os, at vi er på rette vej, men også at der er mere, der skal gøres.

Arbejde på familiebedrifter

Meget kakaorelateret børnearbejde i Vestafrika involverer børn, der hjælper deres forældre på små familiebedrifter. Forældre er ofte uvidende om, at det arbejde, som deres børn udfører, også tæller som 'børnearbejde'. Gennem debatten i de lokale samfund og gennem besøg i lokale husholdninger hjælper vi landmændene med at skelne mellem aktiviteter, som børn er i stand til at udføre, og dem, der er defineret i loven som børnearbejde.

Desværre finder vi stadig børn, der udfører uacceptable aktiviteter, og 23% af børnene overvåges ifølge vores rapport. Når vi har mistanke om børnearbejde eller identificerer et barn i fare, arbejder vi sammen med familien og lokalsamfundet for at yde skræddersyet støtte. Det spænder fra uddannelsesaktiviteter til indkomstskabende aktiviteter for familier – og til hjælp med landbrugsarbejde. Vi har hjulpet over 87.000 børn i og uden for vores forsyningskæde.

Selv om den støtte, vi har givet i mange tilfælde, har været en succes, er ethvert barns situation anderledes. Rapporten viser, at nogle tilfælde af børnearbejde er meget vanskelige at løse. For at eliminere børnearbejde for altid, er vi nødt til at samarbejde med industrien, regeringer, ngo'er, landmænd og lokalsamfund selv.

Uddannelse er et effektivt middel

Vores erfaring i de sidste syv år har vist, at uddannelse er særligt effektivt til at forebygge og reducere børnearbejde. Så forbedring af adgangen til kvalitetsuddannelse vil fortsat være et centralt fokus i vores programmer. Siden vi startede vores program i Elfenbenskysten i 2012, har vi bygget eller renoveret 49 skoler for at forbedre adgangen til uddannelse for over 20.000 børn.

Derudover er "skoler, der bygger bro" – vi kalder dem ”bridge schools” – designet til at hjælpe børn, der er gået glip af skolegang tilbage fra begyndelsen af almindelig skolegang. Med små klassestørrelser leverer de to års værdi af den nationale læseplan på kun ni måneder og hjælper børn med at blive læse- og talfærdige. Vi har bygget 98 af dem sammen med vores partner, Jacobs Foundation, og bevist, at de fungerer godt. Så vi vil oprette yderligere 60 bridge schools for at hjælpe over 1.600 børn.

Støtte til de kakaodyrkende lokalsamfunds levebrød er også en vigtig del af vores strategi. Vi vil fortsætte med at tilskynde til en god indkomst og ikke mindst til at hjælpe kvinder ud på arbejdsmarkedet. Det sker bl.a. ved at undervise i bedre landbrugspraksis og ved at muliggøre adgang til basale finansielle tjenester.

Jeg tror på, at vi får succes med planen mod børnearbejde

Frem for alt vil vi fortsat være drevet af resultater, af at forbedre systemets effektivitet og af at komme med nye løsninger. F.eks. eksperimenterer vi med at ansætte mennesker til at overvåge og vejlede på fuld tid og ikke på deltid for at give dem mulighed for at dække større områder. Når vi udvider systemet i Vestafrika, holder vi samtidigt offentligheden årligt orienteret om vores fremskridt. Det sker gennem vores Nestlé in Society-rapport og på Nestlé Cocoa Plan-hjemmesiden.

Det glæder mig, at vi vil hjemtage al vores kakao til chokoladeprodukter gennem Nestlé Cocoa Plan inden 2025. Child Labour Monitoring and Remediation System (CLMRS) er en nøglekomponent i Nestlé Cocoa Plan, for ellers er der en høj risiko for børnearbejde. Vi vil bruge CLMRS i al vores sourcing fra Vestafrika inden 2025.

Vores 2019 report (pdf, 4Mb) viser, at vi er på en rejse. Systemets succes viser os, at der er et lys for anden af tunnelen. Vi vil fordoble vores bestræbelser på at nå det. CLMRS er kun en del af løsningen, men en nøgledel. Hvis vi arbejder sammen og følger en holistisk tilgang, tror jeg virkelig på, at vi kan få succes.