Sort by
Sort by

Klimaindsats er ikke velgørenhed

Klimaindsats er ikke velgørenhed

Indlæg af Nestlés CEO, Mark Schneider, som oprindelig er blevet bragt på Fortune.com:

Den globale udfordring, som klimaændringerne udgør, kan ikke længere ignoreres. Virksomheder som Nestlé med globale klimaaftryk og vidtstrakte forsyningskæder bliver nødt til at tage den trussel, som klimaændringerne udgør, seriøst for fortsat at have succes.

Nestlé er fast besluttet på at tage udfordringen op og vise vores branche vejen mod en bæredygtighed fremtid. Men først er det på tide med noget selvransagelse og et par sandhedsord.

For selv om vores arbejde med klimatiltag er omkostningstungt, bør det ikke anses som en foræring eller velgørenhed fra virksomhedens side. Vi driver trods alt en forretning. Vi skal levere resultater indenfor parametrene af vores samfund.

Det omfatter både miljøet og vores aktionærer. Virksomheder som vores skal navigere i et tidsinterval mellem i dag og i morgen. Vi ved, at dette langt fra altid er nok hverken for miljøaktivister eller investorer. En holdbar plan kræver pragmatisme, eftersom vi balancerer mellem kort- og langsigtede forventninger. Vores plan går ud på at opsætte fleksible mål, få luft og overskud til investeringsformål, overvinde transitionsomkostningerne og opnå en konkurrencemæssig fordel.

Det første skridt for en virksomhed af vores størrelse og rækkevidde er modig og gennemsigtig ledelse. Nestlé driver forretning i næsten alle verdens lande, og de beslutninger, vi tager, kan fremme ændringer i hele fødevareindustrien. Det er et stort ansvar, som vi ikke tager let på. Vi har hele tiden været helt entydige i vores støtte til Paris-aftalen, uanset hvordan de politiske vinde har blæst, og vi har offentligt fremlagt vores plan om at halvere vores udledning af drivhusgasser inden år 2030 og blive CO2-neutrale inden år 2050.

climate action

Selv om det er fristende at binde en sløjfe på denne tanke med ovenstående ord, gør vi alt dette på en måde, der gør det muligt for os at vækste vores forretning og hele tiden være et skridt foran vores konkurrenter. For virksomheder som vores, der konstant er i kontakt med forbrugerne over hele verden, står det klart, at de lægger mere og mere vægt på miljøansvarlighed og -gennemsigtighed.

Hvis vi som virksomhed ignorerer forbrugernes behov, vil de give vores produkter den kolde skulder. Omvendt kan stærke bæredygtighedstiltag blive en konkurrencemæssig fordel og dermed bidrage til en større markedsandel og ikke mindst vækst. Og det at kunne vedholde en stærk, organisk vækst i en verden med lav inflation og nulrente er den ultimative drivkraft for værditilvækst for virksomheder som vores.

Den eneste måde, hvorpå Nestlé kan opfylde vores klimaambitioner, er ved at skabe et rum for investeringer i disse tiltag. Vi kommer til at opleve betydelige transitionsomkostninger, fordi den første bølge af nye og forbedrede klimavenlige løsninger er dyrere end den sidste bølge.

Hvis vi venter på, at omkostningerne falder, kommer der aldrig til at ske noget – det vil være en ond cirkel, der vil forhindre opskalering af nye teknologier. Det er den virkelighed, virksomheder i alle brancher står overfor, og hvis vi ikke formår at løse dette problem, kommer vi aldrig til at sætte ind over for klimaændringerne.

Det første skridt for en virksomhed af vores størrelse og rækkevidde er modig og gennemsigtig ledelse.


De indledende omkostninger ved at blive CO2-neutrale er ikke anderledes end andre typer af fremadrettede udgifter såsom udgifter til forskning og udvikling. Uden dem vil en virksomhed blot visne hen. Det betyder dog ikke, at virksomheder bare skal kaste sig ud i hovedløse investeringer. Udgifternes størrelse skal nøje tilpasses. Virksomheder skal gennemgå eventuelle interne besparelser, så disse ressourcer kan flyttes over til klimatiltag, uden at det skader virksomhedens overskud i den nære fremtid. 

Udgiftsniveauer skal kommunikeres direkte. Undlad for alt i verden at bruge disse udgifter til at retfærdiggøre en misset fortjeneste, medmindre du ønsker at ødelægge dine investorers tillid. Det er en svær balance, men der er godt nyt: Med digitaliseringen følger øget effektivitet i stort set alle virksomheder, og det skaber nye metoder til at fremme denne udvikling. 

Succesfulde virksomheder har altid været kendetegnet ved evnen til at vide, hvornår de skal slå til, hvad angår fremtidige projekter. Det betyder ikke noget, hvorvidt der er tale om projekter inden for forskning og udvikling, reklamekampagner eller forbedring af virksomhedens indvirkning på miljøet. Investorer kalder denne udfordring for "gennemførelsesrisici", og nogle virksomheder vil helt naturligt være bedre til at håndtere det end andre. Efter et par år vil de første bump på vejen ligge bag os – efter store anstrengelser og resultater, der endnu mangler at vise sig – og vi vil kunne tage nye teknologier i brug, skalere dem og bruge dem til at bekæmpe klimaændringerne. 

Der er flere fordele ved denne tilgang udover velvilje fra forbrugerne og vækst. Virksomheder, der er langsomme om at komme ind i klimakampen, risikerer øget beskatning og kontrol fra myndighederne. Omkostningerne ved at drive forretning på samme måde som altid stiger, og det må nødvendigvis medregnes i evalueringen af klimavenlige investeringer.

Og lad os endelig ikke glemme kapitalomkostningerne: Det bliver mere og mere almindeligt for offentlige virksomheder at medtage miljømæssige kriterier i investeringsbeslutningerne. "Grøn investering", som tidligere var en niche, er nu ved at blive standarden. Vi kan sige med sikkerhed, at virksomheder, der er langsomme til at hoppe med på den klimavenlige bølge, vil betale en høj pris på længere sigt. 

Fik jeg nævnt medarbejdernes moral og engagement? I løbet af min tid som leder har jeg gennem årene oplevet, hvordan medarbejdere får ny energi af at være med til at fremtidssikre vores planet. Det faktum, at vi gør noget godt og gør det godt, giver os en fordel i det globale kapløb om at tiltrække talentfulde medarbejdere.

Min yndlingsprofessor på Harvard Business School var Michael Jensen, en respekteret og til tider uortodoks økonom. Han har argumenteret for en generation, hvor vi i stedet for "aktionær vs. interessent" sigter efter "oplyst værdimaksimering". Det betyder behørigt kvantitetsbestemte og relevante samfundsmål. "Det giver sig selv, at vi ikke kan maksimere en virksomheds langsigtede markedsværdi, hvis vi ignorerer eller behandler vigtige interessegrupper dårligt," skrev Michael Jensen i år 2000. 

Dette er kernen i forretningsgrundlaget – uanset de moralske forpligtelser – for en global virksomhed som vores, der satser alt på klimatiltag. Ved at beskytte vores planet kan Nestlé ikke bare gøre noget godt for vores forbrugere, leverandører og fællesskaber verden over, men også for jorden selv.

Og hvis vi formår at gøre dette på den rigtige måde, kan vi også gøre det godt for vores aktionærer.