Sort by
Sort by

Nul-procent stress må aldrig blive et mål

Nul-procent stress må aldrig blive et mål
Livet kan være stressende. Ungerne skriger nede i supermarkedet, mens du febrilsk leder efter den indkøbsliste, du har glemt hjemme på køkkenbordet. Plingende lyde fra mobilen af notifikationer og e-mails og en påmindelse, der popper op på discpladen om, at du skal færdiggøre præsentation til næste finance strategy-møde.

Stress er ikke bare en lidelse som alle andre. Stress er en indikation for, at der er noget galt med de forhold og det pres, man lever under. Men hvordan etablerer man sunde forhold, der ikke modarbejder stress? Ansvaret ligger særligt på virksomhedernes skuldre for at skabe et sundt arbejdsmiljø. 

”Vi er hele mennesker, når vi går på arbejde. Og vi har alle en historie med os. Vi har alle forskellige personligheder, og det skal vi lære i Nestlé at imødekomme – også dén diversitet. Derfor er stress en meget kompleks ting at arbejde med, og der er ikke kun én rigtig måde at gøre det på – en måde, som løser situationen for alle,” siger Pernille Nordquist (billede), HR-chef i Nestlé Danmark.

Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, og sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.

Sådan lyder nogle af tallene fra Stressforeningens egen hjemmeside. I 2020 var der flere sygemeldinger pga. psykisk stress, og det kan koste det danske samfund dyrt, hvis der ikke bliver taget hånd om det i tide.

”Everyone has a tipping point – som en af vores tidligere ledere engang sagde. Alle kan blive presset helt derud, hvor man ikke kan mere. Stress er ikke en særlighed, man har med sig, og det rammer ikke kun nogle. Men hvorfor skal det så være et svaghedstegn at sige: nu er nok – nok? I Nestlé hylder det som en kæmpe styrke. Løsningen er at tale højt om det, da stress må aldrig blive et tabu,” siger Pernille Nordquist. 

Der skal balance i performance-kulturen
Mange virksomheder opererer under termen performance-kultur, og det skaber øget fokus på bonusser og efterlader mindre plads til inspiration og effekt. KPI’er bliver flittigt brugt i daglig tale for at måle virksomhedens og den enkeltes indsats, men Pernille Nordquist mener, at vi skal udfordre den tilgang. 

”Jeg ser særligt stress i performance-kulturen, fordi vi hele tiden får tildelt mål og KPI’er, og derfor forventes at levere. Da der er et stort fokus på performance, tror jeg, at der skal ses på, hvordan vi belønner og anerkender medarbejderen. Vi hylder typisk dem, der løber hen og slukker ildebrandene, hvilket selvfølgelig er super fantastisk – men hvad med dem, der hver dag sørger for at tingene flytter sig og gør det forebyggende arbejde, så der netop ikke opstår ildebrande? De medarbejdere er ikke altid nemme at spotte – altså, dem, der har den arbejdsindsats og de positioner. Derfor synes jeg, at vi mangler en balance,” siger hun.

Hun peger på, at løsningerne kommer, når man i teamet, hos lederne og det enkelte individ arbejder sammen hen imod at skabe de rammer, der skal til for at fremme et sundt arbejdsmiljø. 

”Ledernes ansvar er at gå ind og se på, hvad der er medarbejderens ansvar. Er der noget, vi kan skubbe, kan vi lave en aftale om at levere på et andet niveau, skal vi uddelegere opgaverne osv.? Vi oplever i Nestlé, at det, der kan skabe stress blandt vores medarbejdere, er, hvis der opstår en uklarhed over, hvilke opgaver, ansvar og rammer personalet har. Derfor har vi måttet arbejde med klar kommunikation og en form for fleksibilitet, der formår at hjælpe den enkelte,” siger Pernille Nordquist. 

Der er ikke en konkret opskrift på en stressfri arbejdsplads, men at arbejde med den enkelte og se personen i øjenhøjde kan være med til at skabe resultater på den lange bane, fortæller Pernille og fortsætter: 

”Siden 2014 har vi set et signifikant drop i sygemeldinger, og i 2020 havde vi fire cases. Men vi har ingen KPI’er, der siger, at vi skal have nul procent sygefravær pga. arbejdsrelateret stress. Gør vi det, kan vi risikere, at det lige netop bliver et tabu. Men selvfølgelig tracker vi det og har øget fokus på det.”  

Op at stå – op og gå
Udover at balancere et sundt arbejdsmiljø er det også vigtigt, at individet selv arbejder frem mod en løsning. Det kommer næppe som en overraskelse, at med en sund krop følger der også et sund sind. Fysisk aktivitet kan frigive endorfiner i hjernen, der populært sagt hjælper os med at være positive og i godt humør.
 
”Når det kommer til kost, er der ikke nogen fødevare, der direkte kan modvirke stress – men stress kan påvirke, hvad du spiser. Når du er stresset, tager du dårligere valg for din krop og dens sundhed, og derfor søger man typisk efter et quick-fix, der giver dig hurtig energi. Det kan være produkter, der indeholder for meget sukker og fedt,” siger Per Frank, Nestlés Nordic Nutrition and Public Affairs Manager. 

Læs også tidligere artikel om, hvordan du blandt andet kan mindske stressen ved aftensbordet – og gode råd til, hvordan du kan planlægge dig ud af det: Sådan mindsker du stress ved aftensbordet